fbpx

Rapport: Svært lav utbredelse av illegale rusmidler på verdensbasis

Rapport: Svært lav utbredelse av illegale rusmidler på verdensbasis

En ny rapport har gjort et anslag over utbredelse og skader av ulike rusmidler på verdensbasis.

 

Anslaget gjelder for 2015 og er basert på tall fra World Health Organization, United Nations Office on Drugs and Crime og Institute for Health Metrics and Evaluation.

 

Anslagene går ut på at 15,2% av verdens befolkning broker tobakk daglig, mens 18,3% har «tung periodisk alkoholbruk» (drukket seg beruset siste 30 dager).

 

For illegale rusmidler anslår rapporten at bruk siste år er henholdsvis: 3,8% for cannabis, 0,77% for amfetamin, 0,37% for opioider og 0,35% for kokain.

Når det gjelder skadevirkningene estimeres disse blant annet i antall tapte leveår kompensert for lavere livskvalitet (DALY – disability-adjusted life years). Det anslås at dette utgjorde 170,9 millioner for tobakk, 85 millioner for alkohol og 27,8 millioner for illegale rusmidler.

 

Se også: 650 000 kan dø av opioider i USA neste ti år

 

Når det gjelder avhengighet ble 843,2 mennesker per 100 000 regnet som avhengige av alkohol. Tilsvarende tall for cannabis var 259,3; opioider 220,4; amfetamin 86,0 og kokain 52,5.

 

USA og Canada trakk gjennomsnittet opp for cannabis (748,7) og opioider (650,0) mens Australia og New Zealand lå særlig høyt på amfetaminavhengighet.

 

Se også: Metamfetaminepidemi i Australia

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com