fbpx

«Regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom»

«Regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom»

Kommentator i Dagens Næringsliv, Bård Bjerkholt, skriver i kommentaren Rus-eksperimentering den 23. februar at «regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom. Det er ikke sikkert det vil gå så bra.»

Fra kommentaren:

slitne rusavhengige skal få hjelp i stedet for straff. Derfra til å gjøre bruk og besittelse av heroin straffefritt for hele befolkningen, dopselgerne inkludert, er et langt steg

«Målet som de fleste trolig vil kunne skrive under på, er at slitne rusavhengige skal få hjelp i stedet for straff. Derfra til å gjøre bruk og besittelse av heroin straffefritt for hele befolkningen, dopselgerne inkludert, er et langt steg.»

 

«Stiller man spørsmål ved klokskapen i det hele, får man så hatten passer. Enten er man “på lag med fornuft og human ruspolitikk” eller så står man for “gammel moralisme” som utdanningsministeren nylig uttalte.»

 

«beskjeden fra både helseministeren og kunnskapsministeren [er] at «all dokumentasjon» viser at avkriminalisering ikke vil føre til økt bruk. Man skal ikke lese mange høringsuttalelser før man skjønner at statsrådene mangler forskningemessig belegg for skråsikkerheten. Tunge fagmiljøer som Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Ullevål sykehus og Folkehelseinstituttet stiler seg kritisk til de utilsiktede konsekvensene av den foreslåtte reformen.»

Man skal ikke lese mange høringsuttalelser før man skjønner at statsrådene mangler forskningemessig belegg for skråsikkerheten.

 

«Rusreformutvalget hevder at «avkriminalisering trygt kan gjennomføres uten «nevneverdig økning i bruken», en påstand som ifølge FHI mangler vitenskaplig grunnlag. Og selv om det skulle vise seg å være riktig, er det grunn til å spørre hvor betryggende det egentlig er. (…) en økning i bruken av cannabis i Norge på to prosent vil innebære at rundt 20 000 personer mellom 16 og 30 år prøver ut dette rusmiddelet (og) det ligger i sakens natur at en mindre andel av disse vil utvikle en avhengighet.»

 

«Ikke minst blant unge er bruken lav sammenlignet med andre land. Det er selvsagt ikke bare fordi det er forbudt, men det ville være underlig dersom det forbudet regjeringen vil fjerne ikke har det ringeste med [det å gjøre].»

 

Se også

Kan vi ikke bare be ungdom om å si nei til narkotika?

av Kjetil Vesteraas, Daglig leder Juvente En av de tilbakevendende påstandene i rusreformdebatten er at motstanderne av reformen mangler tillit til ungdom, og at ungdom lett forstår at rusmidler fortsatt skal være ulovlig. Som Carl-Erik Grimstad fra Venstre formulerte det; «du skal være bra dum…

Grip sjansen, SV, MDG, Rødt og mindretallet i AP!

Av Dag Endal, redaktør for narkotikapolitikk.no Dette er ikke et valgkampinnlegg; jeg er ikke AP-velger. Nettopp derfor er det viktig å si: Ære være Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre for APs behandling av rusreformen. De har hatt en politisk prosess som ikke har sviktet noen…

Hva mener Høyre egentlig om rusreformforslaget?

«Partipisken er i sving» ifølge nyutmeldt medlem. Kommer de konservative til å gjøre gjøre opprør mot den liberalistiske fløyen i Høyre?

Nei, det finnes ikke noe «vitenskapelig grunnlag» for at et sanksjonsløst forbud ikke vil gi økt bruk

Den «rusliberale» jusprofessoren Hans Fredrik Marthinussen skriver i et debattinnlegg at Rusreformutvalget i sin gjennomgang viser at vi har et “godt vitenskapelig grunnlag for å slå fast at det er svært lite sannsynlig at avkriminalisering vil føre til en økning i bruk av rusmidler.”

«Regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom»

Kommentator i Dagens Næringsliv, Bård Bjerkholt, skriver i kommentaren Rus-eksperimentering den 23. februar at «regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom. Det er ikke sikkert det vil gå så bra.» Fra kommentaren: «Målet som de fleste trolig vil kunne skrive under på, er…

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com