fbpx

“Regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom”

“Regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom”

Kommentator i Dagens Næringsliv, Bård Bjerkholt, skriver i kommentaren Rus-eksperimentering den 23. februar at “regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom. Det er ikke sikkert det vil gå så bra.”

Fra kommentaren:

slitne rusavhengige skal få hjelp i stedet for straff. Derfra til å gjøre bruk og besittelse av heroin straffefritt for hele befolkningen, dopselgerne inkludert, er et langt steg

“Målet som de fleste trolig vil kunne skrive under på, er at slitne rusavhengige skal få hjelp i stedet for straff. Derfra til å gjøre bruk og besittelse av heroin straffefritt for hele befolkningen, dopselgerne inkludert, er et langt steg.”

 

“Stiller man spørsmål ved klokskapen i det hele, får man så hatten passer. Enten er man “på lag med fornuft og human ruspolitikk” eller så står man for “gammel moralisme” som utdanningsministeren nylig uttalte.”

 

“beskjeden fra både helseministeren og kunnskapsministeren [er] at “all dokumentasjon” viser at avkriminalisering ikke vil føre til økt bruk. Man skal ikke lese mange høringsuttalelser før man skjønner at statsrådene mangler forskningemessig belegg for skråsikkerheten. Tunge fagmiljøer som Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Ullevål sykehus og Folkehelseinstituttet stiler seg kritisk til de utilsiktede konsekvensene av den foreslåtte reformen.”

Man skal ikke lese mange høringsuttalelser før man skjønner at statsrådene mangler forskningemessig belegg for skråsikkerheten.

 

“Rusreformutvalget hevder at “avkriminalisering trygt kan gjennomføres uten “nevneverdig økning i bruken”, en påstand som ifølge FHI mangler vitenskaplig grunnlag. Og selv om det skulle vise seg å være riktig, er det grunn til å spørre hvor betryggende det egentlig er. (…) en økning i bruken av cannabis i Norge på to prosent vil innebære at rundt 20 000 personer mellom 16 og 30 år prøver ut dette rusmiddelet (og) det ligger i sakens natur at en mindre andel av disse vil utvikle en avhengighet.”

 

“Ikke minst blant unge er bruken lav sammenlignet med andre land. Det er selvsagt ikke bare fordi det er forbudt, men det ville være underlig dersom det forbudet regjeringen vil fjerne ikke har det ringeste med [det å gjøre].”

 

Se også

Rus og venstresida

Rus og venstresida, innlegg av Solveig Bendixen publisert i Dagsavisen 4. januar 2021. (Republisert med tillatelse)

Rusreform i Bakvendtland

Ja, i Bakvendtland der kan alt gå an. Dét var det første som slo meg da jeg så at Venstre og fire andre partier blåser til omkamp om rusreformen. Jeg har aldri hørt om en slik omkamp i idrettens verden, men i politikken er visst…

Kokainetterspørselen dreper fredsdrømmen i Colombia

Øystein Schjetne fra Stiftelsen Golden Colombia skriver i kronikken Flykter fra blodbad i Dagbladet den 25. november om hvordan firedoblingen av kokainproduksjon i Colombia over det siste tiåret har gjort fredsprosessen nær umulig å gjennomføre.

“Narkoskepsis”, Bergens Tidende?

Vi mener politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord, brøt en grense i norsk presse da hun i en kommentarartikkel brukte ordet “narkoskeptisk” i nedsettende betydning. Kommentaren hadde også flere andre mangelfulle og villedende argumenter som vi påpekte i dette tilsvaret. Siden Bergens Tidende “ikke…

Fullstendig usaklig og helt uforsvarlig

Narkotikapolitikk.no svarer i dette innlegget i Dagsavisen på påstanden fra ruspolitisk talsperson for Oslo Venstre om at “Arbeiderpartiet og Senterpartiet [felte] en rusreform som kunne ha reddet hundrevis av liv i året på grunn av en magefølelse”. Republisert med tillatelse.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com