fbpx

“Regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom”

“Regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom”

Kommentator i Dagens Næringsliv, Bård Bjerkholt, skriver i kommentaren Rus-eksperimentering den 23. februar at “regjeringens rusreform er et interessant eksperiment med norsk ungdom. Det er ikke sikkert det vil gå så bra.”

Fra kommentaren:

slitne rusavhengige skal få hjelp i stedet for straff. Derfra til å gjøre bruk og besittelse av heroin straffefritt for hele befolkningen, dopselgerne inkludert, er et langt steg

“Målet som de fleste trolig vil kunne skrive under på, er at slitne rusavhengige skal få hjelp i stedet for straff. Derfra til å gjøre bruk og besittelse av heroin straffefritt for hele befolkningen, dopselgerne inkludert, er et langt steg.”

 

“Stiller man spørsmål ved klokskapen i det hele, får man så hatten passer. Enten er man “på lag med fornuft og human ruspolitikk” eller så står man for “gammel moralisme” som utdanningsministeren nylig uttalte.”

 

“beskjeden fra både helseministeren og kunnskapsministeren [er] at “all dokumentasjon” viser at avkriminalisering ikke vil føre til økt bruk. Man skal ikke lese mange høringsuttalelser før man skjønner at statsrådene mangler forskningemessig belegg for skråsikkerheten. Tunge fagmiljøer som Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Ullevål sykehus og Folkehelseinstituttet stiler seg kritisk til de utilsiktede konsekvensene av den foreslåtte reformen.”

Man skal ikke lese mange høringsuttalelser før man skjønner at statsrådene mangler forskningemessig belegg for skråsikkerheten.

 

“Rusreformutvalget hevder at “avkriminalisering trygt kan gjennomføres uten “nevneverdig økning i bruken”, en påstand som ifølge FHI mangler vitenskaplig grunnlag. Og selv om det skulle vise seg å være riktig, er det grunn til å spørre hvor betryggende det egentlig er. (…) en økning i bruken av cannabis i Norge på to prosent vil innebære at rundt 20 000 personer mellom 16 og 30 år prøver ut dette rusmiddelet (og) det ligger i sakens natur at en mindre andel av disse vil utvikle en avhengighet.”

 

“Ikke minst blant unge er bruken lav sammenlignet med andre land. Det er selvsagt ikke bare fordi det er forbudt, men det ville være underlig dersom det forbudet regjeringen vil fjerne ikke har det ringeste med [det å gjøre].”

 

Se også

Enda mer du ikke vil vite om kokain (Aftenposten)

Redaktør i Narkotikapolitikk.no og styreleder i Stiftelsen Golden Colombia, Øystein Schjetne, skriver i innlegget Enda mer du ikke vil vite om kokain i Aftenposten om den humanitære katastrofen kokaintrafikken medfører i Colombia.

Organisasjonsknusing på rusfeltet

ORGANISASJONSKNUSING: Hvem orker å la seg overøse med skjellsord og stygge karakteristikker bare fordi man står for en narkotikapolitikk som vil redusere skadene på enkeltpersoner og samfunnet?

Vårt Land: Politikere vegrer seg for å delta i rusdebatten på grunn av hets og sjikane

Vårt Land skriver i dag om politikere som vegrer seg for å delta i rusdebatten på runn av hets og sjikane. Artikkelen ble publisert samme dag som Narkotikapolitikk.no sin kronikk Ekstreme aktivister ødelegger rusdebatten sto på trykk i samme avis.

Innlegg i Morgenbladet: Abid Raja i godt selskap

De aller fleste avstår fra å røyke cannabis, og slik bør det også være.

Kronikk i Dagsavisen: Svartmaling av norsk ruspolitikk

Redaktør for Narkotikapolitikk.no, Dag Endal, publiserte kronikken Svartmaling av norsk ruspolitikk i Dagsavisen den 27. juli.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com