fbpx

Rektor ved VGS: “Det har blitt en skremmende aksept for å ruse seg på narkotiske stoffer i alle ungdomsmiljøer”

Rektor ved VGS: “Det har blitt en skremmende aksept for å ruse seg på narkotiske stoffer i alle ungdomsmiljøer”

Vi har igjen klippet litt fra norske lokalaviser om den økende aksepten for narkotikabruk blant norsk ungdom. Her noen sitater fra bekymrede voksne som opplever utviklingen på tett hold, fra de første 10 dagene av april:

Sandefjord

“det har blitt en skremmende aksept for å ruse seg på narkotiske stoffer i alle ungdomsmiljøer”

Rektor Harald Møller ved Sandejord Videregående Skole forteller til Sandefjord Blad den 7. april at skolen har blitt kontaktet av både elever og foreldre som er bekymret for den økende narkotikabruken blant ungdommer i Sandefjord.

Rektor Møller sier til avisa at “det har blitt en skremmende aksept for å ruse seg på narkotiske stoffer i alle ungdomsmiljøer. Det gjør meg seriøst bekymret”.

 

Se også

“Kokainslepp” blant eldre tenåringer i Sandefjord

Sandefjord Blad skriver i en reportasje den 20. februar om kokainbruken blant eldre tenåringer i Sandefjord. 

 

Nøtterøy

“mange russ vil bruke kokain i ukene fremover”

På Nøtterøy Videregående Skole uttaler elevrådsleder Erlend Monstad Lund til NRK den 9. april at mange russ vil bruke kokain i ukene fremover. “Det er en forventning om å feste hardere og mer. Da kan det være en tyr til hardere stoff”, sier han videre.

Skolen hadde invitert blant annet Leo Ajkic, kjent som programleder for serien Rus på NRK, for å snakke om temaet med ungdommene. Han sier han tror at tilgangen på kokain har gjort dette rusmiddelet langt vanligere på fest. “Du trenger ikke kjenne noen kriminelle for å få tak i kokain. Det måtte en før. Du kan bruke internett og få det levert i postkassa til naboen, liksom. Du slipper å møte noen.”

 

Kristiansand

“det vi har fokus på nå er rusmiljøet blant unge, og da tenker vi veldig unge”

I Kristiansand uttaler miljøarbeider Espen Halvorsen til Fædrelandsvennen den 9. april at “det vi har fokus på nå er rusmiljøet blant unge, og da tenker vi veldig unge”. Han forteller at tidligere var miljøet begrenset til en liten gruppe ungdommer, men nå er det “en veldig stor gruppe. Flere i barneskolealder. […] De er helt ned i 11-12-årsalderen.” Ifølge Halvorsen tester disse barna ut både MDMA, hasj og marihuana.

På spørsmål om Halvorsen er bekymret for utviklingen, kommenterer han at “foreldre er fryktelig naive. Den naiviteten er litt skummel. Hvis du har barn i 11–13-årsalderen, som plutselig sier de har lyst å henge i byen en fredagskveld, bør varsellampene lyse.”

 

Kragerø

 Det er mer takhøyde for å bruke narkotika blant ungdommer i dag enn det var for bare et par år siden”

Kragerø Blad kan den 2. april fortelle at “stadig yngre ungdommer eksperimenterer med rus og er involvert i voldshendelser” og at “politiet, kommunen og videregående skole ber om at foreldre tar mer ansvar”. Politikontakt Herbjørn Odden i Kragerø kommune forteller til avisa at “vi hører stadig om russefester hvor det er en tydelig lukt av cannabis og om at det brukes kokain på utesteder. Det vi også merker er den liberaliseringen som har vært i forhold til narkotika. Det er mer takhøyde for å bruke narkotika blant ungdommer i dag enn det var for bare et par år siden, sier Odden.”

 

Ringerike

“De siste årene opplever vi økende rusbruk. Narkotika er lett tilgjengelig

Helsesykepleier Anita Håndstad Holtan ved en videregående skole i Hønefoss sier til Ringerikes Blad den 2. april at “at alkohol er en vesentlig del av russetiden er kjent. Men at mange også eksperimenterer med kokain, ecstasy og GHB, vet kanskje ikke alle kommende russeforeldre.”

“De siste årene opplever vi økende rusbruk. Narkotika er lett tilgjengelig, og ungdommene vet godt hva de skal gjøre for å få tak i det. Hasj er for mange ganske vanlig og hyppig brukt”, sier Anita Håndstad Holtan. 

Hun understreker at hun er bekymret fordi det er mer vanlig med bruk av sterkere stoffer i ungdomsmiljøet enn tidligere, særlig hos avgangselever.

Holtan sier at ingen foreldre vil tro at ungdommene deres bruker narkotika, “men det er vanlig på fester. Dette sier de fleste ungdommene jeg snakker med at de har sett. Det er ikke bare «alle andres barn» som bruker hasj og kokain.”

SLT-koordinator Karianne Berg har samme inntrykk, og uttaler den 1. april til Ringerikes Blad at “vi møter ungdommer i en del miljøer hvor hasj anses som legalisert, og de sier til oss at alkohol er mye farligere å bruke. «Nå er det lov å ha på seg hasj til eget bruk», blir vi møtt med”.

“«Nå er det lov å ha på seg hasj til eget bruk», blir vi møtt med”

“Når det gjelder russ i Ringerike og resten av landet, mener vi at det er en økning i bruk av kokain. Stoffet er lettere tilgjengelig enn før, og det er bekymringsfullt – vi vet at det er veldig avhengighetsskapende.”

Hun forteller videre at kommunen vet, gjennom samtaler og hendelser med russ tidligere, at noen blir hengende igjen i rusmisbruk etter russetiden og ikke kommer kommer videre med livet sitt:

Nå ser vi at det er kokain i miljøer med ungdom ned i 17-19-årsalderen. Hvor mange som blir avhengige ser vi ikke før om tre-fire år, når de kommer inn i rusapparatet.

 

Se også

Sarpsborg: “Ungdomsskole og politiet slår alarm: Kraftig økning av vold, trusler, narkosalg og «gangstersjargong»”

Sarpsborg Arbeiderblad skriver den 29. mars om situasjonen ved en av byens ungdomsskoler i reportasjen Ungdomsskole og politiet slår alarm: Kraftig økning av vold, trusler, narkosalg og «gangstersjargong» 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com