fbpx

Review av metastudier: Negative kognitive konsekvenser av cannabisbruk – også på lang sikt

Review av metastudier: Negative kognitive konsekvenser av cannabisbruk – også på lang sikt

Forskere ved University of Montreal har utført en review av metastudier som tar for seg de nevrokognitive effekter av cannabisbruk for ungdom og voksne.

Cannabis har en negativ virkning på hjernefunksjoner som beslutningstaking, hukommelse, planlegging, organisering, problemløsing, følelseskontroll og adferd

Studien som ble publisert i tidsskriftet Addiction denne uken er basert på 10 metastudier (som er analyser av enkeltstudier på et bestemt område) som dekket 2306 studier som til sammen involverte vel 43 000 personer. Den tok for seg virkningen på de kognitive funksjoner både like etter inntak og på lengre sikt, og den tok høyde for ulik brukshyppighet, fra avhold til daglig bruk.

CNN skriver i en artikkel om studien at den viser at THC (den psykoaktive kompoenenten i cannabis) har en negativ virkning på hjernefunksjoner som beslutningstaking, hukommelse, planlegging, organisering, problemløsing, følelseskontroll og adferd.

I rapportens konklusjon heter det blant annet:

“Metaanalytiske data om de akutte effektene av cannabisbruk på nevrologisk funksjon har vist at cannabisrus fører til liten til moderat svekkelse en rekke kognitive domener, spesielt eksekutive funksjoner, verbal læring og hukommelse og prosesseringshastighet. Disse akutte svekkelsene er i samsvar med de langsiktige effektene som er dokumentert i flere metaanalyser, og som tyder på at skadevirkningene av cannabis vedvarer utover imntaksperioden.”

Leder for studien, psykiatriprofessor Alexandre Dumais, peker overfor CNN på at cannabisbruk kan føre til “konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer og lærevansker som kan legge betydelige begrensninger på brukernes livsutfoldelse“.

“Foreldre bør være klar over at ungdom som bruker cannabis er i faresonen for å skade deres viktigste organ, hjernen”

Som eksempel nevner han at “cannabisbruk i ungdommen kan føre til redusert utdanningsnivå, og for voksne til dårlig ytelse i arbeidslivet og farlig bilkjøring”.

På spørsmål om disse effektene er reverserbare, uttaler Dumais at “studier har vist at THC er et fettoppløselig forbindelse som kan lagres i kroppsfettet, og dermed gradvis slippes ut i blodet over flere måneder“, men at det vil kreve videre studier av høy kvalitet for å sikkert fastslå den langsiktige virkningen av cannabisbruk.

CNN har også snakket med Professor i pediatri ved University of Wisconsin, Megan Moreno (som ikke deltok i studien) om resultatene. Hun uttaler at denne studien “presenterer sterke beviser for negative kognitive konsekvenser av cannabisbruk, og bør tas som et kritisk bevis på betydningen av å prioritere forebygging av cannabisbruk blant ungdom“.

Og tilføyer: “Foreldre bør være klar over at ungdom som bruker cannabis er i faresonen for å skade deres viktigste organ, hjernen.”

 

Se også

Studie: Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling

Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling viser canadisk studie.

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

En studie publisert denne uken i The Lancet av 900 psykosepasienter rundt i Europa indikerer at risikoen for å utvikle psykose øker kraftig ved jevnlig bruk av cannabis og spesielt ved bruk av høypotent cannabis. 

Studie: Et par gangers cannabisbruk kan endre unge hjerner

Det har etterhvert vært utført mye forskning på hvordan langvarig cannabisbruk blant unge kan føre til mentale skader eller kognitive begrensninger. Men få studier har sett på effekten av de første gangers bruk. 

Cannabisbruk i puberteten et eksperiment som kan svekke evnen til livsmestring

Akersposten.no har snakket med overlege Merete Vevelstad ved Oslo Universitetssykehus om ungdom og hasjrøyking. Vevelstad har doktorgrad på nye psykoaktive stoffer (NPS). Fra intervjuet:

Studie: Cannabisavholdenhet bedrer hukommelsen

En studie nylig publisert i Journal of Clinical Psychiatry har sett nærmere på årsaksforholdene knyttet til noe flere studier har funnet: unge cannabisbrukere har dårligere nevrokognitiv kapasitet. Er det cannabisbruken som fører til kognitive problemer, eller er det ungdom med slike problemer som lettere begynner å bruke…

Studie: Cannabisbruk gir ungdom varige kognitive skader

En canadisk studie har tatt for seg den kognitive effekten av alkohol- og cannabisbruk hos unge: læring, hukommelse, oppmerksomhet og beslutningstaking. Konklusjonen er at cannabis er mer skadelig enn alkohol – og at effekten ikke opphører selv om bruken stanser. 

Studie: Langvarig eksponering for cannabis gir svekket hukommelse

En studie utført av forskere fra University of Lancaster og Universidade de Lisboa og publisert i Journal of Neurochemistry har kastet lys over sammenhengen mellom cannabisbruk og hukommelse. De fant at langvarig bruk av cannabis førte til betydelig svekkelse av hukommelsen. 

Studie: Cannabisbruk blant unge fører til psykotiske symptomer

Canadiske forskere har sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose blant unge. I studien deltok 3720 7.-klassinger ved 31 skoler i Montreal, noe som utgjorde 76% av 7.-klassingene ved disse skolene. Over fire år fylte elevene ut en nettbasert spørreundersøkelse om cannabisbruk og psykosesymptomer.

5,9% av amerikanske 12.-klassinger bruker cannabis daglig

Den amerikanske Monitoring the future-undersøkelsen tar for seg rusvanene til elever i 8., 10. og 12.-klasse. Årets studie, som er den 43. i rekken, er basert på besvarelser fra 45 000 elever fra 380 skoler over hele landet.

Studie: Cannabisbruk i ungdommen assosiert med økt risiko for bipolar lidelse

I en studie publisert i Scizophrenia Bulletin har en gruppe forskere tatt for seg Davon-kohorten i Storbritannia, en gruppe på 13 988 barn født i 1991-92 som har vært fulgt opp i  utviklings- og helseundersøkelser frem til voksen alder.

Studie: Alkohol- og cannabisbruk påvirker ungdoms fremtidige livskvalitet

Et “vellykket” liv er vanskeligere å oppnå for ungdom som bruker alkohol eller cannabis, viser en ny studie.

Studie: Unge cannabisbrukere fikk svekket hjerneforbindelser, reaksjonsevne og IQ på 18 måneder

En studie publisert i det medisinske tidsskriftet Cerebral Cortex har sett nærmere på effekten av cannabisbruk på unge hjerner ved bruk av hjernescan (MR) i en longitudinell studie.

Studie: Jevnlige cannabisbrukere i tenårene 26 ganger større sannsynlighet for å bruke andre stoffer senere

En gruppe forskere fra Bristol University i Storbritannia har funnet at cannabisbruk i tenårene øker risikoen for bruk av andre narkotiske stoffer eller skadelig bruk av alkohol eller tobakk som unge voksne. Studien er publisert i Journal of Epidemiology & Community Health.

Studie: Ungdom som begynner å bruke cannabis regelmessig mister interesse for skole og utdanning

Forskere ved University of Waterloo i Ontario, Canada, har studert endringene som oppstår i skolerelatert adferd og holdninger til utdanning når ungdom begynner å bruke cannabis regelmessig.

Marihuana-relaterte legevaktbesøk i aldersgruppen 13-21 nær seksdoblet ved sykehus i Colorado

En gruppe forskere har studert utviklingen av cannabis-relaterte legevaktbesøk ved et barnehospital i Colorado i perioden 2005-2015. Cannabis-relatert betyr i denne sammenhengen at ungdommene fikk en cannabis-relatert diagnose, eller en ikke-relatert diagnose i kombinasjon med en cannabis-positiv urinprøve.

Risikoen for psykose mer enn tredoblet for cannabisbrukere

Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.   At det er en sterk sammenheng mellom cannabisbruk og psykose er veldokumentert. Men om det er cannabis som fører til psykose eller omvendt, er…

Dansk studie: Cannabisbrukere har 5,1 ganger større sannsynlighet for schizofreni

Forskere ved Senter for Mental helse ved Københavns Universitetssykehus har tatt for seg helsedata for 3,1 millioner dansker og studert sammenhengen mellom cannabisbruk og schizofreni. Studien ble lagt frem i forrige uke for International Early Psychosis Association, og omtalt i Daily Mail.   Forskerne fant…

Studie: Unge cannabisbrukere løper større risiko for hjerneskade

Et forskningsprosjekt ved Western University i Ontario, Canada, publisert i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica, har sett på sammenhengen mellom cannabisbruk og nedsatt hjernefunksjon.   De 74 personene som deltok i studien, ble inndelt i fire grupper: De som led av depresjon og som ikke brukte cannabis; de…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com