fbpx

Risikoen for psykose mer enn tredoblet for cannabisbrukere

Risikoen for psykose mer enn tredoblet for cannabisbrukere

Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.

 

At det er en sterk sammenheng mellom cannabisbruk og psykose er veldokumentert. Men om det er cannabis som fører til psykose eller omvendt, er mer uklart. Likeledes er det mulig at det er underliggende genetiske faktorer som fører til både cannabisbruk og psykose.

 

Se også: Cannabisbrukere 5,1 ganger større sannsynlighet for schizofreni

Norske og amerikanske forskere har tatt for seg dette temaet ved å bruke psykiatriske intervjuer av norske tvillinger. Forskerne fant at innad i tvillingpar hadde tvillingen med symptomer på cannabismisbruk 3,5 ganger høyere sannsynlighet for å få symptomer på psykose sammenlignet med tvillingen uten symptomer på cannabismisbruk.

 

Selv etter at man kontrollerte for genetisk risiko og risiko i oppvekstmiljøet ble tatt høyde for, hadde personer med cannabismisbruk flerdoblet risiko for å utvikle psykose.

 

Se også: Unge cannabisbrukere løper større risiko for hjerneskade

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com