fbpx

Rusreform i Bakvendtland

Rusreform i Bakvendtland

Ja, i Bakvendtland der kan alt gå an. Dét var det første som slo meg da jeg så at Venstre og fire andre partier blåser til omkamp om rusreformen. Jeg har aldri hørt om en slik omkamp i idrettens verden, men i politikken er visst alt mulig: Et lag ber om omkamp for å få et dårligere resultat enn de fikk i den første kampen. Og står fram i media og skryter av det…

av Dag Endal

Først publisert i Dagsavisen den 28. desember 2021

 

Faktum er, og jeg er ikke AP/SP-velger, at disse to partiene inviterte til en mye bredere tilnærming til rusreform under stortingsbehandling enn det regjeringen la fram i sitt reformforslag. AP/SP inviterte til politisk verksted om alt som regjeringens forslag manglet, dvs. en bred tilnærming til forebygging, behandling, helsehjelp og justering av straffepraksis.

Det vedtatte flertallsforslaget er sikkert ikke perfekt; det ble til i noen hektiske komitétimer. Men det åpner likevel et mye større politisk handlingsrom enn det rusreformutvalgets 416 sider endte opp med. Utvalgets innstilling inneholder mye verdifull dokumentasjon og er interessant lesestoff, men ender opp med en snever konklusjon. Rett og slett fordi mandatet for reformen var snevert. Utvalget gjorde det de skulle og regjeringen fulgte opp med en proposisjon, men på Stortinget ble de politiske partiene invitert til å bli med på noe mye større og mer spennende.

Venstre i spissen har solgt inn rusreformen som løsning på både det ene og det andre problemet. Man kan virkelig lure på om de har lest sine egne dokumenter. Reformen lanseres som løsning på overdoseproblemet. Men det står ikke noe nytt i utvalgsrapporten eller proposisjonen til Stortinget som tilsier noen effekt på overdosetallene, bare henvisninger til det som allerede skjer eller ligger i Handlingsplanen mot overdoser. Sant? Bare sjekk selv. Kjør et søk på «overdose» og se hva du får opp.

Rusreformen skal gi mer helsehjelp til rusavhengige, blir det lovd i omkampen. Skiftet fra straff til hjelp startet for mange år siden i Norge. Rusavhengige har fulle pasientrettigheter og tilgang til et stort hjelpetilbud. Forøvrig kåret til verdens beste for noen dager siden av en internasjonal organisasjon (IDPC). Det kan være noe å tenke på når omkampen lanseres ut fra mange års feilslått narkotikapolitikk.

Rusreformen inneholder ingen nye penger til helse, ingen nye tiltak, ingen nye fagpersoner. Kort og godt fordi dette var premisset i mandatet til utvalget som skulle utrede reformen. Det er en helsereform uten helseinnhold.

Alle er positive til en rusreform. Nå er utfordringen å skape en best mulig rusreform. Mandatet for rusreformutvalget var snevert. Med flertallsvedtaket i Stortinget ble det åpnet for en mye bredere og større reform. Hvorfor ikke utnytte denne muligheten i stedet for å invitere til en bitter omkamp?

 

Se også

6 problemer med forslaget til rusreform

Hvis en rusreform skulle resultere i økt narkotikabruk, er dette dels et helseproblem. Jo større rusbruk desto flere vil utvikle problematisk rusbruk med fare for liv og helse og pårørendes livskvalitet. Men det er også et kriminalitetsproblem. Narkotikaomsetning er på grunn av de store summene…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com