fbpx

Sandnes: “Ulovlige rusmidler er blitt mer normalisert blant videregående elever”

Sandnes: “Ulovlige rusmidler er blitt mer normalisert blant videregående elever”

Sandnesposten har snakket med russepresident og elevrådsleder ved Sandnes VGS om utbredelsen av illegale rusmidler blant ungdom i Sandnes.

“ungdommer blir tidligere introdusert for ulovlige rusmidler”

De kan fortelle til avisa at “ulovlige rusmidler er blitt mer normalisert blant videregående elever”. De hevder også at de ser en trend der “ungdommer blir tidligere introdusert for ulovlige rusmidler”.

De to peker på behovet for at man snakker mer om ulovlige stoffer og hvilke konsekvenser bruken kan få, og gjennom sine verv som russepresident og elevrådsleder har de satt i gang flere initiativ for å gjøre ulovlige rusmidler “mindre kult”. Blant annet har de arrangert en temadag “nei er nei” til narkotika, og de har etablert egne russeknuter knyttet til temaet.

Sandnesposten viser til Ungdataundersøkelsen fra 2022 som viser at 37 prosent av elevene ved andre trinn på de videregående skolene i Sandnes har blitt tilbudt hasj eller marihuana i løpet av 2022. 16 prosent av elevene på andre trinn har prøvd et ulovlig rusmiddel.

“Jo flere venner du har som er brukere, jo større sjanse er det for at du selv er eller blir bruker”

Avisa har også intervjuet generalsekretær i Norsk Narkotikapolitiforening, Oddgeir Høyekvam, i forbindelse med reportasjen. Han peker på at “det beveger seg i en stadig mer liberal retning. Jo mer normalisert og jo flere situasjoner den inngår i, desto høyere er bruken. Jo flere venner du har som er brukere, jo større sjanse er det for at du selv er eller blir bruker. Jo oftere du bruker, jo estørre sjanse er det for problemutvikling.”

 

Se også

Helse Stavanger: 8 narkotikautløste dødsfall blant ungdom fra mars til mai i år

Stavanger Aftenblad melder i dag at en uformell undersøkelse utført av Helse Stavanger viser at det var 8 overdosedødsfall og/eller selvmord i forbindelse med rus blant unge i aldersgruppen 14-21 i Sør-Rogaland mellom mars og mai i år.

Jærbladet: «Ungdom tror at hasj er lov»

Jærbladet melder i dag at det har blitt en større aksept for narkotika blant unge i regionen de siste årene.

VGS-elev i Rogaland “tror folk er imot narkotika, men tør ikke snakke høyt om det”

Narkotika er i ferd med å normaliseres i ungdomsmiljøer i Rogaland; “Det er litt sånn at om du går på fest og takker nei, så prøver de å presse og lokke og si at det ikke er farlig og sånn. Sier du nei, vil de…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com