fbpx

Narkotikapolitikk og skoleungdom

Den pågående narkotikadebatten preges ofte av enkle løsninger, og mange som arbeider med ungdom opplever at de etter å ha lest sider som promoterer narkotikabruk på nettet, har liten forståelse for at mange rusmidler er forbudt i Norge. Det er en fare for at slike holdninger kan bidra til å øke narkotikakonsumet blant ungdom.

 

Vi presenterer derfor på denne siden noen tekster som kan være særlig nyttige når en skal forklare bakgrunnen for Norges restriktive rusmiddelpolitikk, og spesielt de illegale rusmidlene, med unge.Vanlige spørsmål og påstander“Bare mennesker med underliggende problemer utvikler avhengighet…”

Avhengighet er en funksjon av eksponering og sårbarhet. Jo mer sårbar man er, jo mindre eksponering for stoffet er nødvendig for å utvikle avhengighet. Forskning viser at denne sårbarheten også er genetisk. 

Les artikkel her

“Bare 1 av 10 får problemer med narkotika…”

Stemmer det at “bare” 1 av 10 får problemer med narkotika? Hva sier forskningen? Og hvilke typer problemer snakker man om?

Les artikkelen her

[divider color=”#23436a”]


“Det farligste rusmiddelet er alkohol…”

Det farligste rusmiddelet vil til en hver tid være det som er mest utbredt. Men skal en sammenligne rusmidler må ulike effekter både for bruker og samfunnet tas med i ligningen – og veies opp mot hverandre. Et rusmiddel kan være farlig selv om det ikke fører til overdoser. 

Les artikkelen her

“La oss legalisere narkotika. Da tar vi markedet fra de kriminelle.”

Også de tunge stoffene? I så fall: De kriminelles fortjeneste er så enorm at staten i så fall må redusere prisene til en brøkdel av dagens.

Les artikkelen her


Nytt om cannabis


5,9% av amerikanske high school-elever røyker cannabis daglig

Monitoring the future-undersøkelsen viser også at andelen 8., 10., og 12.-klassinger som har brukt cannabis siste året økte fra 22,7% til 24% fra 2015 til 2016.

Min oppvekst med cannabisrøykende foreldre.

“Er jeg så fæl at mine foreldre må ruse seg for å være i nærheten av meg?” En sterk beretning av en mor som vokste opp med cannabisrøykende foreldre.

Studie: Unge cannabisbrukere fikk svekket kognitive ferdigheter på 18 måneder

Unge hjerner skades lettere av cannabisbruk. Denne studien fant reduserte hjerneforbindelser, reaksjonsevne og IQ over en 18-månedersperiode.

[divider color=”#23436a”]


Hva er narkotikapolitikk?

Det er ikke enkelttiltakene i en narkotikapolitikk som er avgjørende. Det er summen av og bredden i tiltakene som teller. Jo flere tiltak, jo bedre – i utgangspunktet. Særlig hvis tiltakene henger sammen og støtter hverandre.

 

Man kan kalle det rusfeltets grunnlov: Økt tilgjengelighet gir økt forbruk og større skader. Tilgjengelighet må i denne sammenhengen forstås som et sammensatt begrep, slik det er vist i denne modellen.

Les artikkelen her

Ny oppdatering av Actis’ faktahefte om cannabis

Stemmer det at cannabis ikke er et særlig farlig stoff? At det er et naturlig stoff? At det ikke skader andre? At forbudet hindrer medisinsk bruk av cannabis?

 

Actis’ faktahefte om cannabis belyser disse og mange andre vanlige spørsmål om cannabis. Heftet ble oppdatert i august 2017.

 

Last ned heftet her. (pdf)

SPESIALREPORTASJER

Hvorfor har rusbruken blant ungdom på Island stupt?

 

Vår mest delte artikkel – over 100 000 nordmenn leste denne artikkelen på Narkotikapolitikk.no i 2017. Andelen islandske ungdommer som har brukt cannabis siste måned har de siste to tiårene falt fra 17% til 7%. Sigarettrøyking falt fra 23% til 3%.

 

Hva gjorde islendingene?

[divider color=”#23436a”]

Overdoseepidemien i USA

Med det lave forbruket av illegale rusmidler i Norge, kan det være lett å glemme hvorfor narkotika er forbudt. Det kan derfor være nyttig å snakke med de unge om den humanitære katastrofen som den pågående opioidepidemien i USA er.

 

600 000 mennesker har dødd av overdose i USA siden århundreskiftet. Man tror like mange vil dø over de neste ti årene. Titusener av barn blir foreldreløse. Epidemien ble utløst av “legal narkotika” – smertestillende opiodbaserte legemidler.

 

For å overkomme befolkningens skespsis mot opioider, satte legemiddelindustrien inn en massiv kampanje med misvisende informasjon for å “destigmatisere” stoffene – noe flere selskaper har blitt dømt for etter at katastrofen var et faktum.

I MEDIA

Kronikkserie fra rusforskere fra SERAF og Folkehelseinstituttet i Aftenposten

Noen av Norges ledende rusforskere har i fem Aftenposten-kronikker i år (se pdf-versjoner her) tatt for seg en del sentrale spørsmål i rusdebatten, se for eksempel disse kronikkene:

Ruspolitikk i endring og behov for nye mål og virkemidler?

“Rusmiddelbruk er imidlertid i betydelig grad kollektive fenomener. Større aksept for bruk vil bidra til generell ufarliggjøring av rusmiddelbruk og med stor sannsynlighet til økte forbruk og rusproblemer – særlig hos dem som er vanskeligst stillet.”

Hva er egentlig rusmiddelavhengighet

“Farene knyttet til et rusmiddel øker med omfanget av bruken. Utbredt og høy bruk av et stoff vil avhenge av sosial kontekst og aksept. […] Farlighetspotensialet av andre rusmidler får man neppe se fullt ut før de eventuelt er legalisert.”

Newsletter Powered By : XYZScripts.com