fbpx

Spørreundersøkelse: Narkotikaavhengighet USAs alvorligste samfunnsproblem

Spørreundersøkelse: Narkotikaavhengighet USAs alvorligste samfunnsproblem

Amerikanerne oppfatter at de har en hel del alvorlige samfunnsproblemer. 34% av de spurte i en ny undesøkelse av Pew Research oppfatter for eksempel at terrorisme er et svært stort samfunnsproblem.

70% mente at narkotikaavhengighet var et svært stort samfunnsproblem


Rasisme ble nevnt av 40%, klimaendringer av 46%, voldelig kriminalitet av 49% og USAs politiske system av 52%.

Men det klart alvorligste samfunnsproblemet ifølge undersøkelsen er narkotikaavhengighet. Hele 70% mente at dette var et svært stort samfunnsproblem.Bakgrunnsinformasjon

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com