fbpx

Storbritannia: Cannabis årsak til 9 av 10 tilfeller av narkotikavhengige ungdommer

Storbritannia: Cannabis årsak til 9 av 10 tilfeller av narkotikavhengige ungdommer

Rapporten UK Drug situation 2017 som kom nå i april, viser at 12 712 ungdommmer under 18 år fikk behandling i Storbritannia i 2017 for cannabisbruk.

 

Dette utgjør 91% av alle ungdommer som fikk behandling. Antallet har steget med 40% siden 2006 og eksperter antar dette henger sammen med en langt sterkere cannabis som nå er på markedet, såkalt skunk. Også andelen av behandlingstrengende ungdom som søker hjelp for cannabis har økt, fra 78% i 2006 til altså 91% i fjor.

 

Det aller meste av cannabis som konsumeres i Storbritannia er av denne sterke typen som er omlag fire ganger mer potent enn cannabisen som var vanlig frem til for rundt 15 år siden.

 

Se også: 60% økning i narkotikabruk blant engelske 11-15-åringer siste to år

 

Ellers viser rapporten også en kraftig økning i kokainbruk blant 15-åringer de senere årene: fra 2,3% (2014) til 3,6% (2016) i England og fra 2% (2013) til 3,9% (2015) i Skottland.

 

Bruk av narkotika blant 15-åringer har i mange år vist en nedadgående trend, men den siste undersøkelsen i 2016 viser imidlertid en sterk økning: 29,8% hadde brukt illegale rusmidler i løet av det siste året, og 17,8% i løpet av den siste måneden.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com