fbpx

Studie: 1 av 4 MDMA-relaterte dødsfall skyldtes ren MDMA

Studie: 1 av 4 MDMA-relaterte dødsfall skyldtes ren MDMA

En studie fra Australia publisert i International Journal of Drug Policy har analysert 393 MDMA-relaterte dødsfall i Australia i perioden 2001 til 2018.

Dødsfallene ble kategorisert i to grupper: Forgiftning der MDMA alene eller sammen med andre stoffer ble ansett som årsak til dødsfallet, og b) Andre årsaker der MDMA ble ansett å ha bidratt til dødsfallet (drukning, trafikkulykker etc).

Gjennomsnittsalderen for de omkomne viste seg å være 26 år, og 81% var menn. Det viste seg at 62% av dødsfallene dreide seg om MDMA-forgiftning – alene eller sammen med andre stoffer. 48% dreide seg om forgiftningsdødsfall der andre stoffer ble påvist i tillegg til MDMA, mens for hele 14% ble kun MDMA påvist.

Årsakene til slike dødsfall kan være allergiske reaksjoner eller endringer i puls og blodtrykk som kan være farlig for personer med underliggende svakheter i sirkulasjonssystemet (som de ofte ikke kjenner til). Dehydrering er også en utbredt dødsårsak, men også det motsatte, hypotremi, siden MDMA gjør at kroppen lagrer vann.

 

Mer om MDMA

“Umulig” å forutse effekten av MDMA

Forskere advarer ifølge BBC om at det er umulig å forutse hvordan MDMA vil påvirke brukerne, selv med såkalt “festivaltesting”. 

Ulrik Fredrik Malt: Propaganda for MDMA som universalmiddel mot lidelse og kilde til «lykke» bekymrer

Overlege Ulrik Fredrik Malt ved Nevroklinikken ved Oslo Universitetssykehus går inn i debatten etter Danielsen Lies utfall mot “den rusliberale heiagjengen” med innlegget Propaganda for MDMA som universalmiddel mot lidelse og kilde til lykke bekymrer i Aftenposten.

Professor Andrew Parrot om MDMA i Dagbladet

Professor Andrew Parrot svarer i Dagbladet i dag på Bård Standals tekst om MDMA i samme avis den 14. desember.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com