fbpx

Studie: 20% av dødelige hjerneslag blant unge voksne i Australia relatert til stimulanter

Studie: 20% av dødelige hjerneslag blant unge voksne i Australia relatert til stimulanter

Forskere har tatt for seg 279 tilfeller av hjerneslag med dødelig utfall blant australiere i alderen 15-44 år. Nesten 20% viste seg å være brukere av stimulerende rusmidler (som kokain og amfetamin), og flertallet av disse igjen hadde inntatt substansen like før hjerneslaget. 

“Alle  disse dødsfallene kunne vært unngått. Brukerne av disse stoffene virker imidlertid å være ukjent med risikoen”

– Prof. Shane Darke

Substansen som ble oftes påvist var metamfetamin. Forskerne fant at konsentrasjonen metamfetamin i blodet var på nivå med andre narkotikarelaterte dødsfall i Australia der metamfetamin har blitt påvist, men kun halvparten av konsentrasjonen av de tilfellene der metamfetamin ble ansett som eneste årsak til dødsfallet. Dette indikerer ifølge forskerne at høy konsentrasjon ikke er nødvendig for at et metamfetamin-relatert hjerneslag kan inntreffe.

Se også: Metamfetamin-epidemi i Australia

Stimulanter benyttes også blant annet i behandlingen av lidelser som ADHD. Forskerne kunne imidlertid ikke påvise noen av disse medisinene blant de 279 hjerneslagofrene.

Professor Shane Darke fra university of South Wales som ledet arbeidet med rapporten uttaler til Science Daily at “dette er den første studien som viser den viktige rollen stimulanter spiller i dødelige hjerneslag blant unge voksne. Alle disse dødsfallene kunne vært unngått. Brukerne av disse stoffene virker imidlertid å være ukjent med risikoen”.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com