fbpx

Studie: 23% økning i opioiddødsfall i delstater med medisinsk cannabis

Studie: 23% økning i opioiddødsfall i delstater med medisinsk cannabis

Studie: Opioiddødsfall økte med 23% mer i delstater som legaliserte medisinsk cannabis i perioden 1999-2017. 

Flere av stoffene som er klassifisert som illegale rusmidler (narkotika) er også i bruk (eller har vært brukt) som legemidler. En substans kan ha positive (helende, lindrende) effekter for den menneskelige organisme samtidig som den den kan ha negative effekter (som for eksempel avhengighetsskapende).

USA gjennomlever nå en dramatisk overdoseepidemi som nettopp er utløst av opioidbaserte smertestillende medikamenter. 72 000 amerikanere omkom som følge av narkotikabruk i 2017, og de fleste av disse som følge av legale eller illegale opioider. Narkotikaavhengighet ble nylig kåret til den alvorligste samfunnsproblem i USA i en undersøkelse.

Det har vært hevdet at cannabisbruk vil kunne avhjelpe opioidepidemien ved at cannabis kan brukes som smertelindrende preparat. En undersøkelse fra 2014 indikerer en slik sammenheng. Den viste at de 13 delstatene som legaliserte “medisinsk cannabis” i årene mellom 1999 og 2010 hadde 25% færre opioiddødsfall enn de som ikke hadde gjort det.

Hvis du trodde på resultatene i den første studien, er det vanskelig å argumentere mot denne andre, siden metodene er de samme

En ny studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences har nå benyttt den samme metodikken for å se på effekten i alle delstatene som legaliserte “medisinsk cannabis ” fra 1999 til 2017.

Denne studien finner derimot at disse delstatene har opplevd en økning på 23%. 

En av forskerne bak studien, Chelsea Shover ved Stanford University, uttaler til The Atlantic at “Hvis du trodde på resultatene i den første studien, er det vanskelig å argumentere mot denne andre, siden metodene er de samme.”

Shover viser til at en mulig forklaring er at i 2010 som var tidsspennet den første studien dekket, var det kun 13 delstater som hadde legalisert medisinsk cannabis, og disse befant seg i hovedsak i det vestlige USA – der den fremvoksende opioidepidemien fremdeles ikke hadde rammet i særlig grad. Over de kommende 7 årene utviklet opioidepidemien seg både i omfang og geografisk, samtidig som ytterligere 34 delstater legaliserte medisinsk cannabis. Bildet som ble avdekket i årene etter 2010 er altså svært annerledes, både med hensyn på opioider og cannabis, enn de foregående årene som den første studien tok for seg.

Nå mener imidlertid ikke forskerne at dette betyr at medisinsk cannabis forverrer opioidepidemien. Chelsea Shover uttaler at hun tror disse to fenomenene ikke har noe med hverandre å gjøre: “Jeg tror årsaken til sammenhengen endres, er at det ikke er en kausal sammenheng. Det ville vært fantastisk om det å vedta en lov om medisinsk cannabis kunne forebygge dødsfall som følge av opioidoverdoser, men forskningsresultatene ser ikke ut til å støtte dette.”


Bakgrunnsinformasjon
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com