fbpx

Studie: 24% flere opioidoverdoser i USA enn statistikken viser

Studie: 24% flere opioidoverdoser i USA enn statistikken viser

Opioidepidemien i USA kan være enda mer alvorlig enn man hittil har trodd. En studie publisert i  American Journal of Preventive Medicine konkluderer med at overdosedødsfall forårsaket av opioider i 2014 var 24% høyere enn den offisielle statitsikken viser.

 

Bakgrunnen for denne konklusjonen er at 19,5% av dødsattestene ved overdosedødsfall i 2014 ikke anga hvilke eller hvilket stoff som forårsaket dødsfallet. I diagnosesystemet ICD-10 ble det benyttet kode “T50.9” som betyr “uspesifiserte substanser” fremfor for eksempel “T50.1.” som er heroin.

 

Se også: 650 000 kan dø av opioider i USA neste tiår

 

Forskerne har utviklet en statistisk modell for å estimere hvor mange av denne uspesifiserte femtedelen av overdosedødsfallene som skyldes opioider i hver enkelt stat. Konklusjonen er altså at det var vel 36 000 ovedosedødsall som skyldtes opioider i USA i 2014 og ikke 29 000 som er det offisielle tallet. (Det totale antallet overdoseofre det året, 47 000, er imidlertid konstant).

 

Dette betyr blant annet at opioidepidemien har andre geografiske utslag enn man tidligere har antatt. For eksempel er staten Pennsylvania mye hardere rammet enn den offisielle statistikken tilsier. Det samme gjelder regioner i Midt-Vesten, på Vestkysten og i Sørstatene.

 

Dette kan bety at myndighetene må endre prioriteringer når det gjelder innsatsen mot opioidepidemien, men ikke minst betyr det at man kan få en bedre forståelse av epidemiens mekanismer og årsaker.

 

Se vår oppsummering av opioidepidemien i USA her

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com