fbpx

Studie av medisinsk cannabis: Ingen effekt på plager, høy risiko for avhengighet

Studie av medisinsk cannabis: Ingen effekt på plager, høy risiko for avhengighet

Forskere ved Massachusetts General Hospital (MGH) har i en studie publisert i JAMA Network funnet at effekten av medisinsk cannabis er liten mens faren for å utvikle avhengighet er stor. 

I gruppen som fikk medisinsk cannabis, hadde 10 prosent utviklet cannabisavhengighet etter 12 uker.

Forskerne forklarer i en pressemelding bakgrunnen for studien:

“Medisinsk” cannabis har økt i popularitet ettersom 36 stater og District of Columbia har kommersialisert bruken (fra desember 2021) for utallige helsetilstander ved medisinske marihuanakort. Disse kortene krever skriftlig godkjenning av en lisensiert lege som, under det nåværende systemet, vanligvis ikke er pasientens fastlege, men en “cannabislege” som kan gi autorisasjon til pasienter med kun en overfladisk undersøkelse, ingen anbefalinger for alternative behandlinger, og ingen oppfølgig.

Forskerne studerte 269 voksne personer i Boston som ønsket å få utstedt et medinsk cannabiskort. En tilfeldig utvalgt andel av disse fikk utstedt kort umiddelbart, mens resten ble bedt om å vente 12 uker på kortet. Begge gruppene ble så fulgt opp med henyn til cannabisbruk og -problemer over de 12 ukene.

Resultatene viste at gruppen som hadde fått cannabiskort hadde vel dobbel så stor sannsynlighet for å utvikle cannabis use disorder (“avhengighet”) som gruppen som ikke hadde fått medisinsk cannabis. Symptomer på cannabis use disorder er blant annet behov for stadig mer cannabis ved avtagende effekt (toleranse) og fortsatt bruk til tross for fysiske eller psykiske problemer forårsaket av cannabis.

Personer med smerte-, angst- eller depresjonssymptomer rapporterte ingen forbedringer

I gruppen med cannabiskort, hadde 10 prosent utviklet cannabisavhengighet etter 12 uker. Av dem som hadde søkt om cannabiskort mot angst og depresjon var andelen avhengige hele 20 prosent.

I tillegg til risikoen for å utvikle avhengighet, fant forskerne dessuten få tegn på at bruken lindret de problemene brukerne søkte hjelp for. Leder for studien, Jodi Gilman ved Senter for avhengighetsmedisin ved MGH, uttaler i en pressemelding at “Personer med smerte-, angst- eller depresjonssymptomer rapporterte ingen forbedringer, selv om de med søvnløshet opplevde bedre søvn.” Hun peker på at det er spesielt foruroligende at “personer med symptomer på angst eller depresjon – de vanligste tilstandene som medisinsk cannabis brukes for – var de mest sårbare for å utvikle cannabisavhengighet.

 

Se også

Studie: Over halvparten av brukere av medisinsk cannabis opplevde abstinenssymptomer

Forskere ved University of Michigan har studert brukere av medisinsk cannabis over en toårsperiode for å analysere abstinenssymptomene denne gruppen måtte oppleve.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com