fbpx

Studie: Barn født med opioidabstinenser i større grad sent utviklet og med læreproblemer

Studie: Barn født med opioidabstinenser i større grad sent utviklet og med læreproblemer

Epoch Times omtaler i denne artikkelen en studie foretatt av Centers for Disease and Control for å undersøke hvorvidt barn som er født med neonatal abstinence syndrome, NAS (“opioidavhengighet”), har større sannsynlighet for å få utviklingsforstyrrelser og lærevansker under oppveksten.

 

Spebarn med opioidavhengighet er et voksende problem nå under opioidepidemien i USA. En undersøkelse fra 28 amerikanske delstater viste at i 1999 hadde 1,5 per 1000 nyfødte NAS, mens i 2013 var andelen firedoblet til 6 per 1000.

 

Se vår oppsummering av USAs opioidepidemi her.

 

Sannsynligheten for at et nyfødt barn av en opioidavhengig mor vil ha NAS varierer fra 70 til 95% ifølge en rapport fra Substance Abuse and mental Health Services Administration.

 

Forskerne har tatt for seg barn i Tennessee født mellom 2008 og 2011. Den ene gruppen besto av 1815 barn født med NAS mens i den andre gruppen var 5441 barn som ikke hadde hatt NAS. I den første gruppen ble 19,3% av barna henvist til utredning for utviklingsforstyrrelser eller lærevansker, mens i gruppen som ikke hadde hatt opioidavhengighet var andelen 13,7%.

 

Se også: Opioidepidemien i USA: Forsterhjemsystsmet  ferd med å bryte sammen

 

Barna som var født med opioidavhengighet tilbrakte i gjennomsnitt 16,9 dager på klinikken mot 2,1 dag for barn uten. Disse ekstrakostnadene ble i 81% av tilfellene betalt av Medicaid (offentlig helsetilbud for lavinntektsfamilier), noe som kan indikere at forskjellen også kan henge sammen med forsjeller i oppvekstkår og psykososiale forhold.

 

Se også: Huntington, West Virginia: Hvert tiende barn fødes med abstinenser

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com