fbpx

Studie: Brukere av rekreasjonell cannabis drikker mer alkohol

Studie: Brukere av rekreasjonell cannabis drikker mer alkohol

En studie presentert på en konferanse i regi av Research Society on Alcoholism har funnet at brukere av rekreasjonell cannabis (til forskjell fra medisinsk bruk) drikker mer alkohol de dagene de inntar cannabis. 

Et av argumentene for legalisering av cannabis lyder at helseskadene forårsaket av økt cannabisbruk vil mer enn kompenseres av redusert alkoholbruk. Forskning på feltet har hittil kommet til motstridende konklusjoner: at cannabis både reduserer og øker alkoholinntaket.

Se også: Studie: Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling

Forskere ved Brown University har prøvd å nærme seg temaet ved å studere krigsveteraner som både bruker cannabis til rekreasjon og av medisinske årsaker, og hvordan deres alkoholbruk varierer med cannabisinntak. Disse ble fulgt opp i tre perioder over en periode på 540 dager.

Forskerne fant at daglig bruk av cannabis ikke resulterte i økt alkoholbruk de dagene cannabis ble brukt for medisinske brukere. De brute faktisk mindre alkohol de dagene de inntok cannabis.

For rekreasjonsbrukere forholdt det seg imidlertid omvendt: Disse brukte mer alkohol de dagene de inntok cannabis.

Se også: Studie: Jevnlig bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com