fbpx

Studie: Cannabis reduserer fertilitet

Studie: Cannabis reduserer fertilitet

En studie som vil bli publisert i Journal of Endocrine Society har gjennom dyreforsøk funnet at egg som blir eksponert for THC er dårligere egnet til å frembringe et levedyktig embrio og har betydelig mindre sannsynlighet for å resultere i et vellykket svangerskap. Eggene ble eksponert for THC (virkestoffet i cannabis) tilsvarende en rekreasjonell dose i tre ulike styrkekategorier (lav, middels og høy). Forskerne studerte embrioenes evne til å nå bestemte utviklingstrinn til gitte tidspunkt. De fant at jo høyere THC-styrke eggene hadde vært eksponert for, jo færre embrioer nådde disse utviklingstrinnene (eller brukte lengre tid på på nå dem).

Forskerne fant også en reduksjon i eggene av et genetisk uttrykk kalt konneksiner. Konneksiner er normalt til stede i høyere grad i egg av bedre kvalitet. Dette samsvarer med tidligere forskning som har vist at lavere nivåer med konneksiner hemmer embrioets utvikling.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com