fbpx

Studie: Cannabisbruk blant unge fører til psykotiske symptomer

Studie: Cannabisbruk blant unge fører til psykotiske symptomer

Canadiske forskere har sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose blant unge.

I studien deltok 3720 7.-klassinger ved 31 skoler i Montreal, noe som utgjorde 76% av 7.-klassingene ved disse skolene. Over fire år fylte elevene ut en nettbasert spørreundersøkelse om cannabisbruk og psykosesymptomer.

 

Cannabisbruk ble angitt på en skala mellom 0 (aldri) og 5 (daglig). Tilsvarende ble en etablert metode for angivelse og fortolkningen av psykotiske symtomer ble benyttet. Undersøkelsen var anonym og svarene hadde ingen form for konsekvenser for elevene.

 

Ifølge studiens leder, psykiatriprofessor Patricia J. Conrod ved University of Montreal, er slik selvrapportering bedre egnet enn biologiske prøver til å avdekke bruk siden disse ikke er sensitive nok til å fange opp sporadisk og lav-nivå bruk.

 

Studien fant at cannabisbruk ett år økte risikoen for opplevde psykosesymptomer året etter. Dette funnet gjaldt alle elevene, og ikke bare de som hadde schizofreni i familien eller andre biologiske markører som skulle tilsi at de skulle oppleve psykotiske symptomer.

 

At det er en sammenheng mellom psykose og cannabisbruk blant ungdom har vært påvist i mange studier. Spørsmålet har imidlertid vært om det er høna eller egget som kommer først – er det cannabisbruk som fører til psykiske problemer eller omvendt?

 

Denne studien konkluderte altså med at det var cannabisbruken som førte til psykotiske symptomer for disse ungdommene og ikke omvendt.

 

Professor Conrod konkluderer videre med at det i den aktuelle situasjonen med forestående legalisering av cannabis i Canada senere i år, “er ekstremt viktig at myndighetene dramatisk øker innsatsen for å tilby evidensbaserte cannabisforebyggingsprogrammer”.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com