fbpx

Studie: hyppig cannabisbruk endrer hjertestrukturen

Studie: hyppig cannabisbruk endrer hjertestrukturen

En fersk britisk studie publisert i JACC Cardiovascular Imaging indikerer at cannabisbruk endrer hjertestrukturen, noe som kan være noe av forklaringen på sammenhengen mellom cannabisbruk og hjerteproblemer.

Gruppen med nåværende hyppige brukere hadde et større venstre hovedkammer enn ikke-brukere

Forskere ved Queen Mary University i London har analysert 3407 scan av hjertet til personer som ikke har kjent hjertelidelse. Av disse hadde 3255 aldri eller sjelden brukt cannabis, 105 hadde brukt det jevnlig, men ikke i løpet av de siste 5 årene, og 47 var hyppige brukere på analysetidspunktet.

Studien viste at gruppen med nåværende hyppige brukere hadde et større venstre hovedkammer enn ikke-brukerne og gruppen av tidligere hyppige brukere. De viste også tegn på svekket hjertefunksjon i form av at fibrene i hjertemuskelen blir deformert når hjertet slår.

De som altså ikke hadde brukt cannabis hyppig over de siste 5 årene utviste ikke denne tilstanden, noe som indikerer at den er reversibel.

“Det er så mye vi ikke vet om virkningen av cannabisbruk på hjertet”

Forskerne kontrollerte for alder blodtrykk, diabetes, røyking og alkoholbruk, men peker på at faktorer som det relativt lave antallet hyppige cannabisbrukere, egenrapportering av cannabisbruk og overvekt av hvite personer i utvalget (96%), gjør at funnene må tolkes med varsomhet, og at ytterligere studier er påkrevd.

Men ifølge Dr. Martha Gulati, sjefredaktør for The American College of Cardiologys nettsted, CardioSmart.org, samsvarer funnene med bekymringer man har hatt rundt effekten av cannabis på hjertet: “Det er så mye vi ikke vet om virkningen av cannabisbruk på hjertet. Men noe av det vi vet, og spesielt når det røykes, er at puls og blodtrykk stiger, og hjertet må arbeide hardere”

 

 

Cannabis og hjertet

Canadisk kardiolog: Cannabis farlig for hjerte og hjerne

Dr Chris Simpson slår i dag, 4. oktober, alarm på Canadian Stroke Congress om sammenhengen mellom cannabis og hjerteinfarkt og hjerneslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com