fbpx

Studie: Cannabisbruk gir ungdom varige kognitive skader

Studie: Cannabisbruk gir ungdom varige kognitive skader

En canadisk studie har tatt for seg den kognitive effekten av alkohol- og cannabisbruk hos unge: læring, hukommelse, oppmerksomhet og beslutningstaking. Konklusjonen er at cannabis er mer skadelig enn alkohol – og at effekten ikke opphører selv om bruken stanser. 

 

Forskerne fra University of Montreal fulgte 3826 canadiske tenåringer fra 31 ulike skoler fra 7. til 10.-klasse. Ungdommene rapporterte jevnlig om sin rusbruk, og avla samtidig kognitive prøver – som blant annet testet langtidsminne, persepsjon og arbeidshukommelse.

 

En av forskerne, Jean-François G. Morin, forklarer at mange studier har påvist kognitive forskjeller mellom unge brukere og ikke-brukere av cannabis, men at utfordringen har vært å kunne påvise om det er bruken som fører til reduserte kognitive ferdigheter eller snarere kognitive problemer som fører til cannabisbruk.

 

Se også: Canadisk studie: Cannabisbruk fører til psykotiske symptomer for unge

 

Denne studien har derfor hatt som formål å bestemme kausalitet – hva det er som fører til hva.

 

Leder for studien, Dr. Patricia Conrod, påpeker at “Vår studie er unik siden den fulgte en stor gruppe elever fra 7. til 10. klasse med målinger av kognisjon og rusbruk. Ved å bruke en slik big data-metode ble vi i stand til å modellere det komplekse forholdet mellom disse to variablene.”

 

Studien fant at cannabis hadde større skadelig effekt på ungdommenes kognitive ferdigheter enn alkohol hadde, og selv om at cannabisbruken ble innstilt, resulterte det ikke i at de kognitive resultatene steg til opprinnelig nivå.

 

Et særlig alvorlig funn ifølge Dr. Conrod var at cannabisbrukerne utviklet lavere impulskontroll som er en risikofaktor for andre former for avhengighet. Dette kan forklare hvorfor personer som begynner tidlig å bruke  cannabis ofte utvikler også annen avhengighet.

 

Dr. Conrod uttaler til BBC at “disse hjernene er under utvikling og cannabis forhindrer denne utviklingen. Ungdommene bør utsette cannabisbruk så lenge de kan”.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com