fbpx

Studie: Cannabisbruk i ungdommen assosiert med økt risiko for bipolar lidelse

Studie: Cannabisbruk i ungdommen assosiert med økt risiko for bipolar lidelse

I en studie publisert i Scizophrenia Bulletin har en gruppe forskere tatt for seg Davon-kohorten i Storbritannia, en gruppe på 13 988 barn født i 1991-92 som har vært fulgt opp i  utviklings- og helseundersøkelser frem til voksen alder.

 

Forskerne tok for seg denne gruppens oppgitte rusvaner da de var 17 år og sammenholdt med et spørreskjema om maniske symptomer (hypomania) de fylte ut ved 22-23 års alder.

 

Forskerne fant for det første at cannabisbruk i ungdommen var en uavhengig faktor som økte risikoen for hypomani i tidlig voksen alder. Effekten var uanvhengig av andre risikofaktorer for hypomani, som bruk av andre rusmidler (inkl. alkohol), psykotiske symptomer og depresjoner i slutten av tenårene.

 

Se også: Min oppvekst med canabisrøykende foreldre

 

Denne sammenhengen er i tråd med tidligere funn. Denne studien tilfører ny kunnskap ved å sannsynliggjøre at årsaken (cannabis) sannsynligvis har inntruffet før effekten (hypomani). En regrasjonsanalyse viste bl.a. at sannsynligheten for en sammenheng mellom cannbisbruk og hypomani var større ved hyppig bruk fremfor bruk på noe tidspunkt – altså en dose-respons sammenheng.

 

Forskerne fant også at fysisk eller seksuelt misbruk i barndommen var inndirekte assosiert med hypomani gjennom en økt sannsynlighet for cannabisbruk. Det betyr i så fall at hvis en person som har vært utsatt for en traumatisk barndomsopplevelse, reagerer med å bruke cannabis i ungdommen, kan dette resultere i bipolar lidelse som voksen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com