fbpx

Studie: Cannabisbrukere hadde tre ganger så høy sannsynlighet for å utvikle depresjon eller angst

Studie: Cannabisbrukere hadde tre ganger så høy sannsynlighet for å utvikle depresjon eller angst

En ny studie fra Storbritannia publisert i Psychological Medicine viser en klar sammenheng mellom cannabisbruk og psykiske lidelser, spesielt depresjon og angst.

Cannabisbrukerne hadde i denne perioden også sju ganger høyere sannsynlighet for å utvikle alvorlige psykiske lidelser som psykose eller schizofreni.

Forskere fra University of Birmingham har tatt for seg data fra 787 allmennleger i perioden 1995 til 2018. I dette datasettet fant forskerne 28 218 pasienter som var registrert med cannabisbruk. Disse ble sammenlignet med en gruppe på 56 208 pasienter som ikke hadde oppgitt cannabisbruk til legen.

I en periode på tre år etter å registrert cannabisbruk, hadde denne gruppen tre ganger høyere sannsynlighet for å utvikle vanlige mentale helseproblemer som depresjon eller angst. Cannabisbrukerne hadde i denne perioden også sju ganger høyere sannsynlighet for å utvikle alvorlige psykiske lidelser som psykose eller schizofreni.

Forskerne kan ikke med det foreliggende datasettet fastslå en årsakssammenheng, men sammenhengen ble kontrollert for kjønn, alder, røyking, levestandard, etnisitet og andre relevante karakteristikker.

Vi må fortsette å fremme tiltak for å forbedre forebygging og avdekking av narkotikabruk

Leder for studien, Dr. Clara Humpston, sier i en pressemelding: “Cannabis regnes ofte for å være et av de “tryggere” stoffene og har også vist lovende i medisinsk terapi, noe som har ført til krav om å legalisere det globalt. Selv om vi ikke er i stand til å etablere en direkte årsakssammenheng, tyder funnene våre på at vi bør fortsette å utvise forsiktighet siden forestillingen om at cannabis er et trygt stoff kan være feilaktig.”

En annen av forskerne, Dr. Joht Singh Chandan, uttaler: “Forskningen bekrefter behovet for å sikre at en folkehelsetilnærming til rekreasjonsbruk av rusmidler fortsetter å bli tatt i bruk over hele Storbritannia. Vi må fortsette å fremme tiltak for å forbedre forebygging og avdekking av narkotikabruk, samt implementere passende støttetiltak for å forhindre negative helsekonsekvenser.”

 

Se også

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

En studie publisert denne uken i The Lancet av 900 psykosepasienter rundt i Europa indikerer at risikoen for å utvikle psykose øker kraftig ved jevnlig bruk av cannabis og spesielt ved bruk av høypotent cannabis. 

Irland: 185% økning på 8 år i cannabisrelatert behandling på psykiatriske sykehus

Cannabis-relaterte behandlinger ved psykiatriske sykehus i Irland økte med 185% fra 2008 til 2016 , melder The Irish Times. Cannabis-relaterte behandlinger ved vanlige sykehus økte i samme periode med 90%. 

Voldsom økning av cannabisavhengige pasienter med psykose/schizofreni i Portugal

Antallet pasienter med cannabisavhengighet som blir diagnostisert med psykose eller scizofreni i Portugal økte med 2840% fra 2000 til 2015 vise ny studie.

Dansk studie: Firedobling av schizofreni-tilfeller knyttet til cannabisavhengighet siden 1995

Danske forskere har funnet at andelen personer som blir diagnostisert med både schizofreni og cannabisavhengighet (cannabis use disorder) er firedoblet siden 1995.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com