fbpx

Studie: cannabislegalisering stanset trend med lavere ungdomsbruk

Studie: cannabislegalisering stanset trend med lavere ungdomsbruk

En studie publisert i American Journal of Preventive Medicine viser at legaliseringen av cannabis i Washington i 2012 stanset en trend med stadig lavere cannabisbruk blant ungdom.

Ulike studier har kommet til ulike konklusjoner om hvordan legaliseringen av cannabis i de to første delstatene som legaliserte rekreasjonsbruk, Colorado og Washington, har påvirket cannabisbruk blant ungdom. Monitoring the Future- og Healthy Youth-studiene i Washington har gitt sprikende resultater, blant annet på grunn av forhold som hvilke deler av delstaten som inkluderes, lave responsrater og det faktum at ungdom som har droppet ut av skolen, kanskje nettopp på grunn av  cannabisbruk, ikke er er inkludert. Og uansett tar disse studiene kun for seg gjentatte tilfeldige utvalg av respondenter og fanger dermed ikke opp endringer over tid i det enkelte individ.

Cannabisbruken etter legaliseringen hadde altså ikke økt i aldersgruppen i absolutte tall, men den hadde økt i forhold til nedadgående trenden

En gruppe forskere har tatt for seg data fra en slik longitudinell studie med et utvalg ungdommer som er fulgt fra 2002 til 2018. Bruk av og holdning til cannabis for barn og ungdom mellom 10 og 20 år (aldersgrensen for cannabisbruk i Washington er 21) ble registrert fra 2002 til 2018, og hvert fødselsår (fødselskohort) analysert for seg.

Forskerne fant at cannabisbruken blant unge – noe som samsvarer med andre studier både fra Washington og i resten av landet  – var synkende før legaliseringen i 2012. Basert på denne nedadgående trenden estimerte de sannsynligheten for cannabisbruk for deltakere i studien som var mellom 10 og 20 år i perioden 2015 og 2018. Dette “fremskrevne” anslaget er representert ved den heltrukne linjen i grafen under.

Den faktiske bruken i denne aldersgruppen over disse årene viste seg imidlertid å være betydelig høyere (den stiplete linjen).

Cannabisbruken etter legaliseringen hadde altså ikke økt i aldersgruppen i absolutte tall, men den hadde økt i forhold til nedadgående trenden. Bruken ville altså vært lavere i dag hvis ikke denne fallende trenden hadde blitt stanset etter 2012.

Forskerne fant, til forskjell fra hva de hadde forventet, at oppfatningen av cannabis som helseskadelig ikke hadde økt etter legaliseringen.  69% av 15-åringer født før 2000 mente at jevnlig cannabisbruk var skadelig, mens hele 77% av 15-åringer født etter årtusenskiftet mente det samme. Forklaringen på dette kan være at det primært er en oppfatning av cannabis som lite farlig som har ført til legaliseringen og at det ikke er legaliseringen som skaper denne oppfatningen. Det kan også være at offentlige informasjons- og forebggingskampanjer – som ble intensivert i forbindelse med legaliseringen –  om farene ved cannabisbruk har hatt en effek. Men altså ikke tilstrekkelig til å unngå at trenden med synkende bruk ble avbrutt.

Leder for studien, Jennifer A. Bailey, sier i en pressemelding at “en bruksrate for tenåringer som er stabil er ikke godt nok hvis den ellers ville sunket. Vi må satse mer på forebygging av ungdomsbruk i legaliseringskontekst, for vi ønsker å opprettholde den synkende bruken vi så før legaliseringen ble innført.”

 

Se også

Cannabisbruk øker blant ungdom og unge voksne i delstatene som har legalisert

De siste tallene fra National Survey on Drug Use and Health viser en betydelig økning i bruk i delstatene som har legalisert cannabis. Bruken i disse statene ligger også langt over landsgjennomsnittet.

USAs helsedirektør: cannabislegaliseringen et massivt folkehelseeksperiment

Under en høring i senatet i forrige uke uttalte den amerikanske helsedirektøren Jerome Adams at cannabislegaliseringen i landets delstater er et “massivt folkehelseeksperiment på befolkningen”. 

20% økning i cannabisbruk blant canadisk ungdom i årene før legaliseringen

Cannabisbruken blant unge økte under de tre årene før cannabislegalisering i Canada. 

Studie: Legalisering av cannabis kan føre til at ungdom ser på det som ufarlig

Forskere ved Violence Prevention Research Program ved UC Davis, har sett på effekten av legalisering av cannabis i Washington og Colorado på ungdomsbruk og ungdoms holdninger til cannabis. I rapporten som er publisert på Jama Pediatrics, konstaterer de at det er fare for at delstater…

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com