fbpx

Studie: De som kombinerer alkohol og cannabis har mer problematisk alkoholbruk

Studie: De som kombinerer alkohol og cannabis har mer problematisk alkoholbruk

Mens legalisering av både medisinsk cannabis og cannabis begge brer om seg i USA, betyr ikke det nødvendigvis at folk bruker mindre alkohol. Og de kan være ukjente med risikoen ved å kombinere alkohol og cannabis“.

“Forskerne fant at de som brukte begge substanser samtidig, drakk tyngre og oftere alkohol, og at de hadde en mer problematisk alkoholbruk. “

Det skriver ScienceDaily i en omtale av en ny studie utført ved Penn University som nå er publisert i tidsskriftet Substance Use and Misuse som tar for seg effektene ved å kombinere alkohol og cannabis.

Studien tok for seg 1017 personer fra hele USA som oppga informasjon om hvor ofte de brukte alkohol og cannabis, hver for seg eller sammen; omfang og karakter av alkoholrelaterte de problemer de måtte oppleve; samt hvorvidt de hadde en sensation-seeking personlighet.

Forskerne fant at de som brukte begge substanser samtidig, drakk tyngre og oftere alkohol, og at de hadde en mer problematisk alkoholbruk.

“Selv etter å ha kontrollert for antall drinker en person vanligvis inntok, så hadde de som inntok begge substanser samtidig en høyere risiko for eksempelvis black-out eller å havne i en krangel.”, uttaler en av forskerne, Ashley Linden-Carmichael.

Problemet med samtidig bruk er at det kan påvirke både brukerens persepsjon og kognisjon, og også hemme motorikk”, ifølge forskeren. “Det er mye forskning på gang nå for å undersøke hvorfor noen bruker alkohol og cannabis samtidig og hva effekten av dette er.”

Fra forskningen

Studie: Brukere av rekreasjonell cannabis drikker mer alkohol

En studie presentert på en konferanse i regi av Research Society on Alcoholism har funnet at brukere av rekreasjonell cannabis (til forskjell fra medisinsk bruk) drikker mer alkohol de dagene de inntar cannabis.  (más…)

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com