fbpx

Studie: Et par gangers cannabisbruk kan endre unge hjerner

Studie: Et par gangers cannabisbruk kan endre unge hjerner

Det har etterhvert vært utført mye forskning på hvordan langvarig cannabisbruk blant unge kan føre til mentale skader eller kognitive begrensninger. Men få studier har sett på effekten av de første gangers bruk. 

Forskere fra University of Vermont forskere har tatt for seg et utvalg på 46 barn i den europeiske IMAGEN-kohorten,  som bekreftet å ha prøvd cannabis en eller to ganger innen de var 14 år.  I en artikkel i Journal of Neuroscience presenterer forskerne hvordan hjernescan-studier viste at disse ungdommene hadde høyere forekomst av grå hjernesubstans i områdene der hjernens cannabionoid-reseptorer befinner seg enn unge som aldri hadde prøvd stoffet.

“Consuming just one or two joints seems to change the gray matter volumes in these young adolescents.”
– Psykiatriprofessor Hugh Garavan

Den største økningen i grå hjernesubstans fant man spesielt i amygdala, som er involvert i emosjonelle prosesser, og i hippocampus som er involvert i utvikling av hukommelse.

Se også: Overlege Vevelstad: Cannabisbruk i puberteten kan svekke evnen til livsmestring

På grunn av studiens longitudinelle karakter, utelukker forskerne at forskjellene skyldes preeksisterende forskjeller, eller at det var bestemte personlighetstrekk som korrelerer med hjernens utforming.

En av forskerne, psykiatriprofessor Hugh Garavan, uttaler til Science Daily at “implikasjonene er at dette er et mulig resultat av cannabisbruk. Du endrer hjernen ved å røyke en eller to jointer”.

Hvilke konsekvenser en slik endring vil kunne ha, fremgår imidlertid ikke av studien. Garavan forklarer at hjernen i ungdomsårene gjennomgår en “oppstramming” og at forklaringen kan være at cannabisbruken kan ha avbrutt denne prosessen.

Se også: Cannabisavholdenhet bedrer unges hukommelse

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com