fbpx

Studie: Ikke lenger “forurensing”. Flertallet av brukerne vet at de inntar fentanyl.

Studie: Ikke lenger “forurensing”. Flertallet av brukerne vet at de inntar fentanyl.

Canadisk studie indikerer at økende fentanylbruk ikke er resultat av forurensede stoffer men at brukere er klar over at det er fentanyl de inntar. 

Opiodepidemien i USA krevde 72 000 liv i 2017, en økning på vel 10% fra året før. Epidemien ble utløst av opiodbaserte legemidler på 90-tallet, men fortsatte å eskalere selv etter at myndighetene strammet inn på forskrivning av disse preparatene ettersom de avhengige beveget seg over til det illegale markedet med blant annet heroin.

De siste årene er det derimot syntetiske opioder – spesielt fentanyl – som har stått for økningen i dødelige opioidoverdoser. I 2017 var fentanyl involvert i nær 30 000 narkotikautløste dødsfall, en økning fra vel 6000 i 2014.

Utviklingen har blitt tilskrevet “forurensede stoffer”, at brukerne ikke er klar over at leverandørene blander ut andre opioidbaserte substanser med det svært mye sterkere fentanyl. Men det viser seg at denne oppfatningen kan være for enkel og stå i veien for mer effektiv foebygging av fentanyldødsfall.

  50% flere brukere hadde inntatt fentanyl over disse tre årene. Og økningen i andelen som hadde gjort det bevisst, var altså på over 100%

En studie ved canadiske British Columbia Centre for Disease Control indikerer derimot av brukerne bevisst inntar fentanyl på grunn av den kraftige effekten til en lavere pris. Undersøkelsen som ble foretatt både i 2018 sammenligner resultater fra urinprøver med hva brukerne selv oppgir de mener å ha inntatt.

I 2015 viste prøvene at 61% av deltakerne hadde inntatt fentanyl siste tre dager. Men 73% av denne gruppen oppga imidlertid at de ikke hadde inntatt fentanyl. 3 av 4 inntok altså fentanyl uten å vite det.

Se også: Speedball? Kraftig vekst i overdosedødsfall som involverer både kokain og fentanyl

I 2018 var imidlertid resultatene annerledes: Fentanyl ble funnet i prøvene hos 92% av deltakerne. Men nå var det bare 36% av disse som fikk identifisert fentanyl i urinen, som oppga at de ikke (bevisst) hadde inntatt fentanyl.

50% flere brukere hadde inntatt fentanyl over disse tre årene. Og økningen i andelen som hadde gjort det bevisst, var altså på over 100%.

En av forskerne bak studien, Professor Jane Buxton ved University of British Columbia’s School of Population and Public Health, uttaler til Vice.com at “tidligere gikk diskursen ut på at brukere av illegale opioider uforvarende brukte substanser forurenset av fentanyl. Men vår studie viser at flertallet av fentayl-brukere vet at de inntar stoffet.”

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com