fbpx

Studie: Ikke-rusede, tunge cannabisbrukere viste dårligere kjøreferdigheter

Studie: Ikke-rusede, tunge cannabisbrukere viste dårligere kjøreferdigheter

Det er veldokumentert at cannabisrus reduserer kjøreferdigheter. En studie  utført av en gruppe forskere ved McLean Hospital som er publisert i Drug and Alcohol, har imidlertid nå funnet at  cannabisbruk også reduserer kjøreferdighetene selv om sjåføren ikke er ruspåvirket. 

[Ikke-rusede, tunge cannabisbrukere] oversteg fartsgrensene hyppigere, stoppet sjeldnere på rødt lys, traff flere fotgjengere

Forskerne benyttet en tilpasset kjøresimulator for å evaluere kjøreferdigheter. Gruppen cannabisbrukere hadde ikke brukt cannabis de siste 12 timer, og var ikke påvirket.

Forskerne definerte tunge brukere som de som inntok cannabis minst fire ganger ukentlig og hadde brukt minst 1500 ganger i livet. Resultatene viste at disse tunge cannabisbrukerne utviste dårligere kjøreferdigheter enn ikke-brukere; de oversteg fartsgrensene hyppigere, stoppet sjeldnere på rødt lys, traff flere fotgjengere og krysset midtlinjen hyppigere.

Når forskerne inndelte gruppen brukere i undergrupper, fremkom det at sjåførene med reduserte kjøreferdigheter hovedsaklig hadde begynt å bruke cannabis før fylte 16 år.

En av forskerne, Mary Kathryn Dahlgren, PhD, kommenterer til Science Daily at dette ikke kom overraskende på dem siden “forskning konsekvent [har] vist at tidlig rusbruk, inkludert cannabis, er assosiert med dårligere kognitiv ytelse”.

En av de andre forskerne, Staci Gruber, PhD, påpeker at “Det har vært mye interesse for hvordan vi kan enklere og mer presist kan identifisere cannabisrus på veien, men saken er at det er nødvendig å identifisere reduserte kjøreferdigheter uavhengig av kilde eller årsak. Det er viktig å ta i betraktning at uansett om noen er beruset, eller er en tung rekreasjonsbruker av cannabis som ikke er ruset, så kan det påvirke kjøringen.”

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com