fbpx

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

En studie publisert denne uken i The Lancet av 900 psykosepasienter rundt i Europa indikerer at risikoen for å utvikle psykose øker kraftig ved jevnlig bruk av cannabis og spesielt ved bruk av høypotent cannabis. 

En gruppe på 31 forskerne innen blant annet psykiatri og nevrologi har tatt for seg 901 pasienter som ble diagnostisert med psykose for første gang mellom 2010 og 2015. Pasientene kom fra 10 ulike regioner rundt i Europa og én i Brasil, og de ble gjennom intervjuer klassifisert med hensyn til 5 cannabisrelaterte variable: om de noensinne hadde brukt; om de var aktive brukere; alder ved første gangs bruk; hvor intens bruken hadde vært samt hvor mye penger de brukte ukentlig på cannabis.  I tillegg til disse, estimerte forskerne en sjette variabel som anga styrken på cannabis i det aktuelle området pasienten kom fra, lavpotent cannabis (TCH under 10%) og høypotent cannabis (THC over 10%).

Se også: Kripos: THC-nivået for hasj i Norge nå på 23%

Forskerne sammenlignet så denne gruppen på 901 pasienter med psykosediagnose med en kontrollgruppe på 1237 personer fordelt på de samme 11 stedene.

Daglige brukere av cannabis hadde tre ganger høyere sannsynlighet for å utvikle psykose enn ikke-brukere

Studien viste at daglige cannabisbrukere hadde tredobbel sannsynlighet for å utvikle psykose sammenlignet med personer som aldri hadde brukt cannabis. For daglige brukere av høypotent cannabis var derimot sannsynligheten for å utvikle psykose femdobbel.

Se også: Studie: Mer skadelig cannabis i Europa

Forskerne fant videre at i enkelte av regionene hadde befolkningen en mye høyere sannsynlighet for å utvikle psykoser enn andre; sannsynligheten var 4-5 ganger høyere for eksempel i Sør-London og i Amsterdam i forhold til områder sør i Europa. Årsaken antar forskerne er at kulturen for daglig bruk er mer utbredt i disse byene og at markedet der domineres av høypotent cannabis.

Se også: Overlege: Cannabisbruk i puberteten kan svekke evnen til livsmestring

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com