fbpx

Studie: Jevnlig cannabisbruk gir økonomiske og sosiale problemer

Studie: Jevnlig cannabisbruk gir økonomiske og sosiale problemer

 

Forskere ved Duke og UC Davis har tatt for seg den velkjente kohorten på vel 1000 innbyggere født i 1972-1973 i Dunedin, New Zealand, for å studere de økonomiske og sosiale konsekvensene av jevnlig canabisbruk.

 

Studien konkluderer med at personer som har røkt cannabis fire dager eller mer per uke over flere år, ender opp i en lavere sosial klasse enn sine foreldre, med yrker med lavere inntekt, status og krav til kvalifikasjon enn sine jevnaldrende som ikke var cannabisbrukere.

 

Disse brukerne opplevde også større grad av problemer knyttet til personlig økonomi, arbeid og relasjoner. Disse problemene tiltok med antall år med cannabisbruk.

 

Forskerne kontrollerte for en rekke andre faktorer – som blant annet sosioøkonomiske problemer i barndommen, lavere IQ, høyere impulsivitet, depresjoner i oppveksten og cannabisrelaterte straffesaker – men ingen av disse faktorene svekket cannabisbruk som viktigste forklaring på de økonomiske og sosiale problemene.

 

Forskerne fant at konsekvensene for personlig økonomi var verre ved cannabisbruk enn ved alkoholavhengighet. Leder for studien, Magdalena Cerdá, uttaler at “alkohol er fremdeles et større problem enn cannabis siden det har større utbredelse. Men ettersom legalisering av cannabis øker rundt i verden, vil den sosiale og økonomisk byrden som regelmessig cannabisbruk utgjør, også kunne øke.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com