fbpx

Studie: Jevnlige cannabisbrukere i tenårene 26 ganger større sannsynlighet for å bruke andre stoffer senere

Studie: Jevnlige cannabisbrukere i tenårene 26 ganger større sannsynlighet for å bruke andre stoffer senere

En gruppe forskere fra Bristol University i Storbritannia har funnet at cannabisbruk i tenårene øker risikoen for bruk av andre narkotiske stoffer eller skadelig bruk av alkohol eller tobakk som unge voksne. Studien er publisert i Journal of Epidemiology & Community Health.

 

Ved fylte 21 år hadde disse tre brukergruppene høyere sannsynlighet for problematisk rusbruk enn de drøyt 80% som ikke hadde brukt cannabis

Forskerne har tatt utgangspunkt i en gruppe på knapt 14 000 barn som har blitt fulgt opp med ulike spørreskjemaer siden fødselen i 1991/92 (en kohort). 5315 av disse hadde besvart spørsmål om cannabisbruk tre eller flere ganger i løpet av tenårene og ble dermed inkludert i studien.

 

Basert på svarene om cannabisbruk, delte forskerne dem inn i fire grupper: “Ikke-brukere” (80,1%), “Sen start, sporadisk” (14,2%), “Tidlig start, sporadisk” (2,3%) og “Jevnlige brukere” (3,4%).

 

Kjønn (gutter), Mors rusbruk og Tidlig bruk av alkohol/tobakk (før cannabis) var faktorer som økte sannsynligheten for at ungdommene tilhørte den femtedelen som brukte cannabis.

 

Ved fylte 21 år hadde disse tre brukergruppene høyere sannsynlighet for problematisk rusbruk enn de drøyt 80% som ikke hadde brukt cannabis. Denne sammenhengen var gyldig selv når man kontrollerte for ulike sosioøkonomiske faktorer.

 

I forhold til ikke-brukerne, hadde gruppen med jevnlige cannabisbrukere ved 21 års alder 37 ganger høyere sannsynlighet for å være å være avhengig av tobakk, 3 ganger høyere sannsynlighet for å ha en problematisk alkoholbruk, og 26 ganger høyere sannsynlighet for å bruke andre illegale rusmidler.

 

Studien er basert på observasjon og kan ikke slutte hva som er årsaken til sammenhengen som er påvist.

 

Leder for studien, Dr. Michelle Taylor, uttaler i en pressemelding: “Vi har lagt frem ytterligere bevis som indikerer at cannabisbruk forutsier problematisk rusbruk som ung voksen. Fra vår studie kan vi ikke slutte hvorfor det er slik, og det er viktig at fremtidig forskning fokuserer på det spørsmålet”.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com