fbpx

Studie: Kostnadene ved cannabislegalisering langt høyere enn inntektene i Colorado

Studie: Kostnadene ved cannabislegalisering langt høyere enn inntektene i Colorado

Forskningsinstituttet QREM har på oppdrag for Centennial Institute ved Colorado Christian University utført en studie av konsekvensene av cannabislegaliseringen i delstaten. Studien har blant sammenlignet jobbskaping og skatteinngang som følge av legaliseringen med kostnadene legaliseringen har medført.

Kostnadene er konservativt anslått, blant annet siden man – i likhet med tobakksindustrien i sin tid – ikke vil ha kunnskap om de fulle helsekonsekvensene på flere tiår.

En hovedkonklusjon i rapporten er at for hver dollar delstaten tok inn i cannabisrelaterte skatter og avgifter, pådro den seg 4,5 dollar i skadekostnader. De største kostnadene var knyttet til helsevesenet og drop-outs fra skolesystemet.

Skadene forårsaket av førere som tester positivt på cannabis (som ikke nødvendigvis betyr at ulykken var forårsaket av cannabis) er anslått til 25 millioner dollar. 69% av cannabisbrukerne vedgår at de på et tidspunkt har kjørt i påvirket tilstand, og 27% bekrefter at de gjør det daglig.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com