fbpx

Studie: Legalisering av cannabis kan føre til at ungdom ser på det som ufarlig

Studie: Legalisering av cannabis kan føre til at ungdom ser på det som ufarlig

Forskere ved Violence Prevention Research Program ved UC Davis, har sett på effekten av legalisering av cannabis i Washington og Colorado på ungdomsbruk og ungdoms holdninger til cannabis. I rapporten som er publisert på Jama Pediatrics, konstaterer de at det er fare for at delstater som legaliserer cannabis til rekreasjonsbruk sender et budskap til ungdom om at cannabis er ufarlig, og at dette igjen kan resultere i høyere bruk.

 

Forskerne gjorde bruk av undersøkelsen Monitoring the Future (MTF), en årlig spørreundersøkelse med besvarelser fra i alt en kvart million amerianske ungdommer i 8., 10., og 12.klasse.  2982 av besvarelsene var fra Colorado og 5509 fra Washington.

 

Andelen elever som oppfattet stor risiko ved å bruke cannabis 1-2 ganger i uken, falt kraftig i Washington etter legaliseringen i 2012. I perioden 2010-2012 var denne andelen 75% og 63% blant henholdvis 8. og 10.-klassinger. Etter legaliseringen sank denne andelen til henholdsvis 61% og 47%, altså en endring på henholdsvis 14% og 16%.

 

I det samme tidsrommet økte cannabisbruken blant 8. og 10.-klassinger med henholdsvis 2% og 4%. I delstater som ikke har legalisert, falt den tilsvarende bruken med 1% i dette tidsrommet.

 

Endringen i oppfattet risiko i Colorado var mer begrenset: en reduksjon på 3% for 8.-klassinger og 11% for 10.-klassinger. Bruken var uendret for 8.klasse, mens den falt med 3,5% i 10.klasse  i den aktuelle undersøkelsen. Forskerne tror at dette kan ha bakgrunn i kommersialiseringen av medisinsk cannabis i Colorado det foregående tiåret. Leder for studien, Magdalena Cerda, uttaler følgende til UPI.com:

 

“There was a more robust commercialization effort around medical marijuana prior to recreational marijuana being legalized, That might have contributed to the fact that even before marijuana was legalized, the use was already quite high and the perceived harm was quite low.”

 

Psykiater ved Zucker Hillside Hospital, Dr. Scott Krakower, uttaler i samme artikkel:

 

“Recreational legalization can increase the amount of pot available to kids, and at the same time give the perception that there’s nothing wrong with using marijuana.”

 

Se også: Unge cannabisbrukere løper større risiko for hjerneskade

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com