fbpx

Studie: Narkotikabruk øker risikoen for prematur hjertesykdom med 250%

Studie: Narkotikabruk øker risikoen for prematur hjertesykdom med 250%

Forskere har i en studie publisert i tidsskriftet Heart sett nærmere på sammenhengen mellom rusbruk og hjerteproblemer.

Forskerne definerte en ekstremt prematur hjertesykdom som en “hendelse” – som infarkt, slag eller angina (brystsmerter) –  som inntreffer før fylte 40. Prematur hjertesykdom ble definert som en tilsvarende hendelse før fylte 55 for menn og 65 for kvinner.

De som hadde brukt 4 eller flere stoffer hadde 900% høyere sannsynlighet for å få en prematur hjertesykdom enn ikke-brukere

Forskerne tok for seg data for 135 703 personer som hadde prematur hjertesykdom og 7716 personer med ekstremt prematur hjertesykdom. Disse ble så sammenlignet med 1 112 000 personer som ikke hadde prematur hjertesykdom.

Etter at forskerne hadde kontrollert for andre faktorer – som høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterolnivå – fant forskerne en klar sammenheng mellom bruk av både legale og illegale rusmidler og prematur hjertesykdom.

De som brukte disse rusmidlene hadde følgende sannsynlighet for prematur hjertesykdom sammenlignet med ikke-brukere:

  • Tobakk: 100%
  • Alkohol: 50%
  • Kokain: 250%
  • Amfetaminer: 300%
  • Cannabis: 250%
  • Andre illegale substanser: 250%

 

Sannsynligheten for å få prematur hjertesykdom økte med antallet illegale substanser personen hadde brukt.

De som hadde brukt 4 eller flere stoffer hadde 900% høyere sannsynlighet for å få en prematur hjertesykdom enn ikke-brukere.

Forskerne fant de samme sammenhengene mellom bruk av illegale substanser og ekstremt prematur hjertesykdom: mellom 150% og 300% høyere sannsynlighet enn ikke-brukere.

Studien viste videre at disse funnene gjaldt i enda sterke grad for kvinner.

funnene kan bidra til å forklare den nylige økningen i antallet unge voksne i USA som utvikler hjertesykdom

Studien er en observasjonsstudie og kan som sådan ikke slå fast kausalitet. Men forskerne sier i en kommentar til funnene at de kan bidra til å forklare den nylige økningen i antallet unge voksne i USA som utvikler hjertesykdom.

Dr Anthony Wayne Orr fra Lousiana State University viser til at det er kjent at “bruk av kokain og amfetamin er assosiert med økende celle-elding, nevrokognitiv reduksjon og tap av grå hjernemasse”. Han peker videre på at “den økende forskningen om disse sammenhengene viser et behov for en riksdekkende informasjonskampanje om det potensielle langsiktige skadene på det kardiovaskuløære systemet hos pasienter med rusproblemer.”

Disse menneskene trenger å være oppmerksom på de langsiktige konsekvensene for deres helse utover faren for en overdose“, sier Dr. Orr.

 

Se også

American Heart Association advarer mot cannabisbruk

American Heart Association advarer i et Scientific Statement om risiko for hjerte- og karproblemer ved cannabisbruk.

Studie: hyppig cannabisbruk endrer hjertestrukturen

En fersk britisk studie publisert i JACC Cardiovascular Imaging indikerer at cannabisbruk endrer hjertestrukturen, noe som kan være noe av forklaringen på sammenhengen mellom cannabisbruk og hjerteproblemer.

Canadisk kardiolog: Cannabis farlig for hjerte og hjerne

Dr Chris Simpson slår i dag, 4. oktober, alarm på Canadian Stroke Congress om sammenhengen mellom cannabis og hjerteinfarkt og hjerneslag. 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com