fbpx

Studie: Ørret utvikler avhengighet av metamfetamin-nivåene i vassdrag

Studie: Ørret utvikler avhengighet av metamfetamin-nivåene i vassdrag

En studie ledet av Pavel Horký ved Czech University of Life Sciences i Praha har studert effekten på ørret av å bli eksponert for de konsentrasjoner av metamfetamin som er vanlig nedstrøms for renseanlegg i vassdrag i Tsjekkia og Slovakia.

fiskene som beveget seg minst, var de som hadde mest metamfetamin i hjernen

Metabolitter fra rusmidler som kokain og metamfetamin tilsettes vassdragene gjennom kloakksystemet, og renseanleggene er i dag ikke i stand til å fjerne disse substansene. Forskerne holdt 60 ørreter i to måneder en vanntank med en konsentrasjon metamfetamin som er vanlig i vassdragene i Tsjekkia og Slovakia. 60 ørreter ble holdt i en annen vanntank uten metamfetamin som en kontrollgruppe.

Da de 60 ørretene som var eksponert for metamfetamin ble flyttet til en tank med rent vann, beveget de seg mindre enn før. Forskerne tolket dette som et utslag av abstinens. Det viste seg da også ved analyser av hjernevevet, at fiskene som beveget seg minst, var de som hadde mest metamfetamin i hjernen.

Forskerne ga også fiskene fra begge tankene et valg mellom å gå opp i to ulike vannstrømmer: en med metamfetamin og en uten. Fiskene fra bassenget med amfetaminvann foretrakk å vannstrømmen med amfetamin, spesielt de fire første dagene etter de var tatt ut av bassenget.

endringer i ørretens adferd eller populasjon kan gi konsekvenser oppover i næringskjeden

National Geographic skriver i en artikkel om studien at dette kan ha en “katastrofal innvirkning på dyrelivet i ferskvann”. En nevrolog fra University of Portsmouth, Matthew Parker, uttaler til tidsskriftet at dyr som utvikler avhengighet av narkotika kan ende opp med å tilbringe tiden ved utløpet av avløpsrør og det kan “snu opp ned på systemets økologi” ifølge forskeren. For eksempel vil fisk som ellers ville beveget seg fritt omkring, bidratt til å distribuere næringsstoffer, for eksempel gjennom sitt eget avfall. Det er også kjent fra forskning på for eksempel ål at kokain kan skade dyrenes reproduktive egenskaper.

Leder for studien Pavel Horký påpeker at ørret spesielt er et viktig byttedyr for mange rovdyr og at “endringer i dens adferd eller populasjon kan gi konsekvenser oppover i næringskjeden”.

Se også

Ål i elver blir hyperaktive og alvorlig skadet av kokainforurensning

En studie publisert i Science of the Total Environment viser at ål som oppholder seg i elver og vann forurenset av kokain (fra avløpssystemene, og som ikke filtreres vekk i renseanlegg for kloakk) tar skade av eksponeringen for dette stoffet.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com