fbpx

Studie: Over halvparten av brukere av medisinsk cannabis opplevde abstinenssymptomer

Studie: Over halvparten av brukere av medisinsk cannabis opplevde abstinenssymptomer

Forskere ved University of Michigan har studert brukere av medisinsk cannabis over en toårsperiode for å analysere abstinenssymptomene denne gruppen måtte oppleve.

De 527 deltakerne i studien mottok alle medisinsk cannabis i Michigan for ikke-kreftrelaterte smerter.

“25% oppga å oppleve aggresjon, svimmelhet, hodepine, magesmerter. underlige drømmer, sinne og skjelving”

Forskerne fant at over halvparten av disse opplevde flere abstinenssymptomer når de i perioder kuttet ut bruken, noe som kvalifiserer til diagnosen cannabis abstinenssyndrom. 

Ved oppstart av studien klassifiserte forskerne pasientene som utviklet avhengighet i tre grupper:

  • I gruppen med milde symptomer, som utgjorde 41%, var søvnløshet og “et sug” (craving) etter cannabis de vanligste symptomene.
  • I gruppen med moderate symptomer, som utgjorde 34%, opplevde pasientene i tillegg depresjon, tap av appetitt, uro, angst og irritasjon.
  • I gruppen med alvorlige symptomer, som utgjorde 25%, oppga pasientene at de i tillegg til de overstående symptomene, aggresjon, svimmelhet, hodepine, magesmerter. underlige drømmer, sinne og skjelving.

Pasientene i gruppen med alvorlige symptomer var i gjennomsnitt yngre personer og personer med problemer knyttet til mental helse.

Forskerne fant videre at 10% av pasientene rapporterte å ha beveget seg opp til moderat eller alvorlig kategori i løpet av de to årene studien varte.

Tidligere studier har vist at desto flere symptomer og alvorlighetsgrad brukere av medisinsk cannabis opplever, jo mindre sannsynlig er det at de klarer å redusere cannabisbruken eller å unngå å starte bruk igjen hvis de prøver å slutte.

“brukere av medisinsk cannabis kan feilaktig tro at symptomene de opplever er knyttet til helseproblemene de søker å lindre”

Leder for studien, Lara Coughlin, viser til at oppfatningen om at cannabis er “harmløst” ikke medfører riktighet. Hun peker videre på at brukere av medisinsk cannabis kan feilaktig tro at symptomene de opplever er knyttet til helseproblemene de søker å lindre, og dermed ende opp med å øke cannabisbruken – noe som leder til en ond sirkel med økende bruk og tiltagende abstinenssymptomer.

Coughlin uttaler videre at det ikke finnes en medisinsk akseptert standard for dosering av medisinsk cannabis (som altså er noe annet enn godkjente legemidler som inneholder virkestoffer fra cannabisplanten). Pasientene står derfor overfor et stort utvalg produkter som varierer både i styrke og inntaksform. Forskeren peker for eksempel på at brukere som røyker cannabis i større grad opplever abstinenssymptomer i forhold til andre inntaksformer.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com