fbpx

Studie: Sammenheng mellom selvmord og cannabisbruk blant unge voksne

Studie: Sammenheng mellom selvmord og cannabisbruk blant unge voksne

Det amerikanske National Institute on Drug Abuse (NIDA) publiserte i slutten av juni en studie i  JAMA Network som ser nærmere på sammenhengene melloim cannabisbruk og selvmord blant unge voksne. 

Noe av bakgrunnen for studien er at antall cannabisbrukere i USA har økt fra 22,6 millioner i 2008 til 45 i 2019 og antallet daglige eller nær-daglige cannabisbrukere er tredoblet (fra 3,6 til 9,8 millioner) over det samme tidsrommet.

Både for personer med og uten depressive episoder, økte altså forekomsten av selvmordstanker med økende cannabisbruk

Over det samme tidsrommet har også antallet som opplever depresjoner økt, samt antallet som har vurdert, planlagt eller begått selvmord. Eventuelle sammenhenger mellom cannabisbruk og selvmord har imidlertid blitt gjenstand for lite forskning, noe NIDA søker å bøte på med denne studien.

Forskerne tok for seg data fra den årlige NSDUH-studien med 280 000 respondenter mellom 18 og 35 år. De klassifiserte denne gruppen i fire kategorier med hensyn til cannabisbruk siste 12 måneder: Ingen bruk, nær daglig bruk, daglig bruk (mer enn 300 dager/år) og cannabis use disorder (dvs avhengighet; fortsatt bruk på tross av negative konsekvenser). De identifiserte videre ved hjelp av etablerte diagnosekriterier hvorvidt personene hadde opplevd betydelige depresive episoder det aktuelle året, og hvorvidt de hadde enten a) vurdert, b) planlagt eller c) prøvd å begå selvmnord.

Studien viste at blant de som ikke hadde opplevd depresjon, hadde følgende andel i de fire gruppene vurdert selvmord:

Ikke-brukere: 3%

Nær daglige brukere: 7%

Daglige brukere 9%

Avhengige: 14%

Blant gruppen som hadde opplevd depresjon i året som gikk, var andelene som følger:

Ikke-brukere: 35%

Nær daglige brukere: 44%

Daglige brukere 53%

Avhengige: 50%

Både for personer med og uten depressive episoder, økte altså forekomsten av selvmordstanker med økende cannabisbruk. Studien viste også at kvinner var mer utsatt for slike selvmordstanker enn menn under de samme betingelser mht cannabisbruk og depresjon.

En av forskerne, Beth Han, uttaler i forbindelse med resultatene at “depresjon og cannabisavhengighet kan behandles, og cannabisbruk kan justeres. Ved bedre forståelse for sammenhengen mellom ulike risikofaktorer for selvmord, håper vi å kunne tilby bedre forebygging og intervensjoner overfor individer som er i høyrisikogrupper.”

Leder for NIDA som også deltok i studien, Nora Volkow, presiserer i en uttalelse at “vi kan ikke slå fast at cannabisbruk forårsaket den økte selvmordssammenhengen vi observerte i denne studien. Men disse sammenhengene fordrer ytterligere forskning, spesielt gitt det store problemet selvmord er blant unge voksne”

Se også

Studie: Ungdommer med depresjon OG problematisk cannabisbruk har 3 ganger større sannsynlighet for selvskading

Forskere ved Ohio University fant i en studie at ungdommer med diagnosen stemningsforstyrrelse, lidelser som bipolaritet eller depresjon OG som bruker cannabis, har over tre ganger så stor sannsynlighet for selvskading.

Signer vårt opprop til Stortingspolitikerne om en kraftig satsing på informasjonstiltak om narkotika rettet mot ungdom. Underskriftene vil overleveres til de nye Helse- og Justiskomiteene etter høstens valg.

Tiltak mot økende narkotikabruk blant ungdom NÅ!

Vi krever at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:
1: En «bred internettmobilisering mot narkotika» med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette
2: “kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten”.

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.
Vi har ingen tid å miste.

%%your signature%%

3,598 signatures

Del dette innlegget med dine venner:

   

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com