fbpx

Studie: Sporadiske cannabisbrukere hadde 50% høyere sannsynlighet for hjerteinfarkt enn ikke-brukere

Studie: Sporadiske cannabisbrukere hadde 50% høyere sannsynlighet for hjerteinfarkt enn ikke-brukere

I en studie publisert i dag i Canadian Medical Association Journal har en gruppe forskere sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og hjerteinfarkt blant unge voksne.

hyppige brukere hadde 130% høyere sannsynlighet enn ikke-brukere for å ha hatt hjerteinfarkt

Forskerne tok for seg et datasett fra US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) som besto av 33 000 personer mellom 18 og 44 år. 17% av disse oppga å ha brukt cannabis i løpet av de siste 30 dager og av disse oppga igjen 77% å bruke cannabis hyppig.

Blant de som hadde brukt cannabis siste 30 dager, oppga 1,3% å ha hatt hjerteinfarkt mens bare 0,8% av ikke-brukerne oppga det samme.

Sannsynligheten for å ha hatt hjerteinfarkt, varierte med hyppigheten av cannabisbruk. For sporadiske brukere var sannsynligheten 50% høyere enn for ikke-brukere, mens hyppige brukere hadde 130% høyere sannsynlighet enn ikke-brukere for å ha hatt hjerteinfarkt.

vi er eksponert for massiv feilinformasjon og ikke-evidensbaserte helseanbefalinger

En av forskerne, Dr. Karim Ladha ved Unity Health Toronto, uttaler i forbindelse med publiseringen av rapporten at “med den nylige legaliseringen og dekriminaliseringen er cannabisbruk økende blant yngre voksne i Nord-Amerika, og vi kjenner ikke effektene på kardiovaskulær helse. Vi fant en sammenheng mellom nylig cannabisbruk og hjerteinfarkt, som holdt seg gjennom en rekke robuste sensitivitetsanalyser. I tillegg var sammenhengen gyldig uavhengig av type cannabisinntak, blant annet røyking, vaping og edibles (som mat og sukkertøy). Dette indikerer at ingen inntaksmetode er tryggere enn en annen i dette henseendet.”

PhD-kanditat ved University of Toronto, Nikhil Mistry, uttaler at “som en ung voksen er det viktig å være klar over risikoen forbundet med cannabisbruk, spesielt i dagens klima der vi er eksponert for massiv feilinformasjon og ikke-evidensbaserte helseanbefalinger.”

 


Narkotikapolitikk.no presiserer at en slik studie i seg selv ikke beviser at cannabisbruk fører til hjerteinfarkt, men det er enda en studie i rekken som sannsynliggjør en slik sammenheng:

Se også

Studie: Cannabisbruk svekker hjertefunksjonen for unge voksne

Forskere ved canadiske University of Guelph har publisert en studie i Journal of Applied Physiology som ser nærmere på den kardiovaskulære effekten av cannabisbruk for unge voksne. 

Studie: Narkotikabruk øker risikoen for prematur hjertesykdom med 250%

Forskere har i en studie publisert i tidsskriftet Heart sett nærmere på sammenhengen mellom rusbruk og hjerteproblemer.

American Heart Association advarer mot cannabisbruk

American Heart Association advarer i et Scientific Statement om risiko for hjerte- og karproblemer ved cannabisbruk.

Studie: hyppig cannabisbruk endrer hjertestrukturen

En fersk britisk studie publisert i JACC Cardiovascular Imaging indikerer at cannabisbruk endrer hjertestrukturen, noe som kan være noe av forklaringen på sammenhengen mellom cannabisbruk og hjerteproblemer.

Canadisk kardiolog: Cannabis farlig for hjerte og hjerne

Dr Chris Simpson slår i dag, 4. oktober, alarm på Canadian Stroke Congress om sammenhengen mellom cannabis og hjerteinfarkt og hjerneslag. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com