fbpx

Studie: Ungdom som begynner å bruke cannabis regelmessig mister interesse for skole og utdanning

Studie: Ungdom som begynner å bruke cannabis regelmessig mister interesse for skole og utdanning

Forskere ved University of Waterloo i Ontario, Canada, har studert endringene som oppstår i skolerelatert adferd og holdninger til utdanning når ungdom begynner å bruke cannabis regelmessig.

Forskerne har benyttet data fra COMPASS, den største canadiske undersøkelsen av ungdoms rusvaner. Undersøkelsen er longitudinell, altså er det de samme ungdommene som er fulgt opp over tid. Det man altså måler er endringene som inntreffer etter at den enkelte ungdom begynner å bruke cannabis.

 

Forskerne fant at når en elev på videregående begynte å bruke cannabis månedlig, ble sannsynligheten for skulking firedoblet, og det var to til fire ganger mindre sannsynlig at hun gjorde hjemmelekser og verdsatte gode karakterer. I forhold til før eleven begynte å bruke cannabis, ble sannsynligheten for å få gode karakterer redusert med 50%.

 

Elevene ble også spurt om deres ambisjoner for å studere utover videregående. Forskerne fant at for de som hadde begynt å bruke cannabis daglig, var det kun halvparten som så for seg å studere utover videregående i forhold til det de hadde ment før de begynte å bruke stoffet.

 

En av forskerne, professor Scott Leatherdale, har følgende kommentar til funnene i en artikkel på universitetets nettsted:

 

“Funnene støtter betydningen av å forebygge og utsette cannabisbruk blant ungdommer. I dag er det flere ungdommer som bruker cannabis enn tobakk. men forebyggende offentlig helsetiltak ligger fremdeles etter tilsvarende tiltak for alkohol og tobakk.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com