fbpx

Studie: Ungdommer med depresjon OG problematisk cannabisbruk har 3 ganger større sannsynlighet for selvskading

Studie: Ungdommer med depresjon OG problematisk cannabisbruk har 3 ganger større sannsynlighet for selvskading

Forskere ved Ohio University fant i en studie at ungdommer med diagnosen stemningsforstyrrelse, lidelser som bipolaritet eller depresjon OG som bruker cannabis, har over tre ganger så stor sannsynlighet for selvskading.

Studien som ble publisert i dag i JAMA Pediatrics tok for seg knapt 205 000 ungdommer mellom 10 og 24 år (gjennomsnittsalder på 17 år), som hadde diagnosen mood disorder (som blant annet innbefatter bipolar lidelse og depresjon).

Ungdom som led av både depresjon OG problematisk cannabisbruk hadde 3,3 ganger høyere sannsynlighet for selvskading.

Av disse hadde 21 040, altså drøyt 10%, i tillegg diagnosen cannabis use disorder, altså problematisk cannabisbruk. Forskerne fant at denne gruppen hadde 3,28 ganger større sannsynlighet for ikke-dødelig selvskading enn de øvre 90% som ikke hadde problematisk cannabisbruk.

De var også 59% mer utsatt for å omkomme, for eksempel som følge av drap eller overdose på andre substanser. 

Leder for studien, Cynthia Fontanella, uttaler i en en pressemelding at årsaken kan være både at ungdom med alvorligere symptomer i større grad bruker cannabis. Men også at cannabisbruken forverrer symptomene, og gjør annen behandling ineffektiv. “Å redusere cannabisbruk og problematisk cannabisbruk kan redusere risikoen”, ifølge forskeren.

Hun peker også på at “disse funnene bør studeres når staten vurderer å legalisere medisinsk eller rekreasjonell cannabis, som begge er forbundet med en økning i problematisk cannabisbruk”.

 

Se også

Studie: Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling

Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling viser canadisk studie.

Studie: Cannabisbruk gir ungdom varige kognitive skader

En canadisk studie har tatt for seg den kognitive effekten av alkohol- og cannabisbruk hos unge: læring, hukommelse, oppmerksomhet og beslutningstaking. Konklusjonen er at cannabis er mer skadelig enn alkohol – og at effekten ikke opphører selv om bruken stanser. 

Studie: Cannabisbruk blant unge fører til psykotiske symptomer

Canadiske forskere har sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose blant unge. I studien deltok 3720 7.-klassinger ved 31 skoler i Montreal, noe som utgjorde 76% av 7.-klassingene ved disse skolene. Over fire år fylte elevene ut en nettbasert spørreundersøkelse om cannabisbruk og psykosesymptomer.

Studie: Cannabisbruk i ungdommen assosiert med økt risiko for bipolar lidelse

I en studie publisert i Scizophrenia Bulletin har en gruppe forskere tatt for seg Davon-kohorten i Storbritannia, en gruppe på 13 988 barn født i 1991-92 som har vært fulgt opp i  utviklings- og helseundersøkelser frem til voksen alder.

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com