fbpx

Studie: Unge cannabisbrukere fikk svekket hjerneforbindelser, reaksjonsevne og IQ på 18 måneder

Studie: Unge cannabisbrukere fikk svekket hjerneforbindelser, reaksjonsevne og IQ på 18 måneder

En studie publisert i det medisinske tidsskriftet Cerebral Cortex har sett nærmere på effekten av cannabisbruk på unge hjerner ved bruk av hjernescan (MR) i en longitudinell studie.

 

Én gruppe besto av 22 ungdommer som nylig hadde avsluttet behandling for cannabisavhengighet (cannabis use disorder – bruk på tross av negative konsekvenser for mental og fysisk helse) mens en kontrollgruppe besto av 43 ungdommer som ikke hadde noen historikk knyttet til rusbruk. Gruppene var sammenlignbare med hensyn til kjønn, alder og sosioøkonomisk status.

Disse to hjerneforbindelsene ble svekket over 18-månedersperioden for gruppen med cannabisavhengige mens forble uendret for kontrollgruppen

 

Gruppen med cannabisavhengige ungdommmer hadde ved oppstarten av studien en IQ på 99 mens kontrollgruppen hadde en IQ på 116.

 

Det ble utført MR på medlemmene i hver av de to gruppene med 18 måneders mellomrom, og de gjennomførte egne reaksjonstester (Attention Network Task). De besvarte også spørreskjema knyttet til rusbruk og mental helse, og tok tester for bruk av rusmidler ved oppstart, halvveis og ved avslutning av studien. I gruppen med cannabisavhengighet var det 15 individer som i denne perioden tok opp igjen cannabisbruken.

 

MR-undersøkelsene fokuserte på forbindelsen mellom hjernedelene anterior cingulate cortex (ACC) og dorsolateral prefrontal cortex (som har med beslutningstaking å gjøre), og mellom ACC og superior frontal gyrus (arbeidshukommelsen). Disse to forbindelsene ble svekket over 18-månedersperioden for gruppen med cannabisavhengighet mens forble uendret for kontrollgruppen.

 

Se også: WHO-rapport: Konsekvenser av ikke-medisinsk cannabisbruk

 

Nærmere undersøkelser viste at de som forårsaket den svekkede forbindelsen i gruppen med avhengige, var de ungdommene som hadde gjenopptatt bruken i løpet av 18-månedersperioden. Dette kan bety at cannabisbruk medfører en slik svekkelse, at en slik svak forbindelse fører til cannabisbruk, eller at andre psykologiske eller kognitive faktorer fører til både cannabisbruk og svekkete forbindelser.

hver dag med cannabisbruk under denne 18-månedersperioden resulterte i en reduksjon på 0,19 IQ-poeng på den avsluttende IQ-testen

 

Et annet funn av studien var at de som hadde svakest forbindelse mellom ACC og orbitofrontal cortex (relatert til belønningssystemet) var de som brukte mest cannabis over de 18 månedene forsøket varte. Dette funnet kan utgjøre en “biomarkør” slik at man kan legge opp egnet behandling og rehabilitering av ungdom med svak forbindelse mellom disse to hjernedelene.

 

Se også: Behandling for cannabismisbruk

 

Studien viste videre at hver dag med cannabisbruk under denne 18-månedersperioden resulterte i en reduksjon på 0,19 IQ-poeng på den avsluttende IQ-testen. Hvis man kontrollerte for alkoholbruk, var imidlertid ikke denne sammenhengen signifikant. Og alkoholbruk i seg selv resulterte ikke i lavere IQ. Det ser dermed ut til at det var kombinasjonen alkohol og cannabis som forårsaket effekten.

 

Et siste funn var at cannabisbrukerne i perioden hadde saktere reaksjonstider ved den avsluttende prøven. Denne sammenhengen gjaldt for cannabisbruk isolert sett, og ikke i sammenheng med alkohol.[/vc_column][/vc_row]

 

Se også: Studie: Ungdom som begynner å bruke cannabis regelmessig mister interesse for skole og utdanning

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com