fbpx

Studie: Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling

Studie: Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling

Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling viser canadisk studie.

1 av 5 canadiske ungdommer mellom 15 og 19 år bruker cannabis. Forskere ved Université de Montreal i Canada har over en fireårsperiode studert effekten av bruk av alkohol og cannabis for 4000 ungdommer som begynte på high school i Montreal mellom 2012 og 2013.

Studien fant, som Narkotikapolitikk.no tidligere har rapportert om, at cannabisbruk korrelerte med reduserte kognitive ferdigheter, som arbeidsminne, persepsjon og impulskontroll. Forskere fant også en såkalt dose-respons-sammenheng: jo mer en ungdom brukte cannabis, jo sterkere ble de kognitive ferdighetene redusert.

Ungdom som bruker cannabis jevnlig mister tre års kognitiv utvikling på noen områder

En tilsvarende sammenheng ble ikke funnet for alkohol. Leder for studien, Dr. Patricia Conrod, uttaler til Montreal Gazette at “[k]orrelasjonen er spesifikk for cannabis. Ingen bieffekt av alkohol var observert for kognitive ferdigheter. For tiden er det ingen grunn til å tro at det finnes et trygt konsumnivå for cannabis for tenåringer”.

Se også: 20% økning i cannabisbruk blant canadiske ungdommer i årene før legaliseringen

Studien fant at impulskontrollen til en 10.-klassing som brukte cannabis var på nivå med en 7.klassing som ikke gjorde det. “Med andre ord, ungdom som bruker cannabis jevnlig mister tre års kognitiv utvikling på noen områder”, uttaler Dr. Conrod til avisen.

På spørsmål fra avisen om det kan tenkes at én eneste joint kan ha konsekvenser året etter, svarer Dr. Conrod: “Vi har ikke målt dette. Men i øyeblikket er det ikke helt utenkelig… Andre studier har vist at selv en ørliten eksponering for THC i ungdommen kan påvirke hjernens utvikling.” (se f.eks. her).

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com