fbpx

Tidligere justisminister Amundsen utfordrer justisminister Mæland om økende narkotikabruk blant ungdom

Tidligere justisminister Amundsen utfordrer justisminister Mæland om økende narkotikabruk blant ungdom

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen viser blant annet til dokumentasjon fra Narkotikapolitikk.no i sitt spørsmål til justisminister Monica Mæland om politiet vil prioritere å “håndheve forbudet mot narkotika til tross for at man avventer en ny rusreform”  og om hun kan “forsikre at manglende prioritering fra politiets side ikke er årsaken til økende narkotikamisbruk blant unge”.

“rapporter og mediebildet viser en skremmende utvikling”

Spørsmålet ble oversendt den 13. mars, den samme uken som Narkotikapolitikk.no hadde møter med partienes helse- og justispolitiske talspersoner for å overlevere 3200 underskrifter fra bekymrede foreldre som krever at staten møter den økende aksepten for narkotika blant norsk ungdom med massiv informasjonsinnsats.

Amundsen viser i tillegg til Narkotikapolitikk.no til en rekke organisasjoner, etater og medier som bekrefter bildet om at aksepten for narkotika øker blant unge, og oppsummerer med at “rapporter og mediebildet viser en skremmende utvikling”.

Han skriver videre at

“selv om det er regjeringens intensjon at rusavhengige i større grad skal møtes med helsehjelp, må ikke viktigheten av et effektivt forbud mot narkotika underkommuniseres. […]  Den tydelige kommunikasjonen av [ at det skal legge opp til helsehjelp fremfor straff], kan ha den uheldige konsekvens at det tegnes et bildet av at narkotikaovertredelser ikke skal straffeforfølges. Et slikt bilde kan også tegne seg hos politiet, som er de som har førstehånds kjennskap til utbredelsen av rusmisbruk i samfunnet. Dersom dette medfører at narkotikaovertredelser nedprioriteres, er det svært uheldig.”

Justisminister Mæland svarer blant annet følgende:

“Det er en bekymringsfull utvikling”

“Selv om det pågår en debatt om avkriminalisering for å sikre bedre helsehjelp overfor narkomane som har behov for det, er jeg enig med representanten i at det er viktig at det ikke skapes et inntrykk av at narkotika med dette blir legalisert.

Tall fra «Ungdata» viser at det er registrert en økning i antall norske ungdommer som har prøvd cannabis de siste årene. På ungdomsskolenivå er økningen liten […] mens det på videregående er registrert en økning fra 13 pst. i 2016-2018 til 18 pst. i 2017-2019. Det er en bekymringsfull utvikling. “

“Det går frem av tildelingsbrevet til Politidirektoratet at politiet skal prioritere forebyggende samarbeid med kommunene og andre lokale aktører. Å forebygge narkotikamisbruk blant unge vil stå sentralt i dette samarbeidet.

Til den siste del av spørsmålet svarer Mæland at “økningen i cannabisbruk blant ungdom kan se ut til å være en del av en større europeisk trend, og kan slik sett neppe tilskrives politiets prioriteringer.”

 

Se også

Narkotika normaliseres blant ungdom: Presseklipp uke 7

I vår dystre føljetong med klipp fra landets lokalaviser følger vi fra uke til uke hvordan narkotika nå normaliseres i ungdomsgenerasjonen.

Aviser over hele landet rapporterer om at narkotika blir vanligere blant ungdom

Vi har igjen sakset avisklipp fra den siste uken om ungdom og rus. Aksepten for narkotika blant ungdom fortsetter å øke over hele landet. De første undersøkelsene som dokumenterer denne utviklingen begynner også å komme; Folkehelseinstituttet sine tall som kom denne uken, viser for eksempel…

Aksept for narkotikabruk øker blant ungdom over hele landet

Det som ser ut til å skje i ungdomsgenerasjonen nå kan ende opp med å bli en av de alvorligste samfunnsendringene vi vil oppleve i vår levetid. En endring som kan bli avgjørende for temaer som folkehelse, kriminalitet og integrering de kommende tiårene.

Narkotikabruk øker blant ungdom: uke 47

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet. Her er noen utvalgte nyhetssaker som illustrerer utviklingen fra landets lokalaviser fra uke 47.

Trondheim: “De unge mener at narkotika er bedre enn alkohol, fordi du ikke blir fyllesyk”

Adresseavisen refererer i en artikkel den siste Føre var-rapporten fra St. Olavs hospital som blant annet viser at MDMA (ecstasy) er det rusmiddelet som har økt mest i Trondheim det siste året.

Bergen: “Narko er en stor del av festkulturen på videregående”

Denne uken ble det holdt et infomøte om narkotika for elever på vg2 på skolene i bydelene Fana og Ytrebygda i Bergen.

Politiet i Namdal: “Foreldre må få øynene opp for hva ungdommene sine holder på med”

“Det som er spesielt foruroligende er at det er streite og flotte ungdommer som blir tatt. Ungdommer som av samfunnet blir definert som vellykkede”

Aust-Agder: Ungdommer på 13-14 år tar overdose på GHB

– De unge bryr seg ikke om hva de putter i seg av rusmidler. De tester mer og er ukritiske til det som tilbys, sier Kim Filskov Michelsen i overdoseteamet i Arendal kommune til Agderposten.

Politiet i Levanger: “Slutt å være selvopptatt. Bruk tiden på barna dine.”

“Noen forteller om narkotikabruk på fester, og da han spør om hvorfor, så sier flere av ungdommene at hasj er kult.”

Sportslig leder i Gjøvik-Lyn: Rystet over stoffomfanget blant unge

“Jeg tok kontakt med flere ungdommer som bekreftet at bruk av narkotika er helt vanlig i mange miljøer.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com