fbpx

Tidligere lagdommer: “rusreformforslaget ivaretok elitebrukernes behov for å slippe billig”

Tidligere lagdommer: “rusreformforslaget ivaretok elitebrukernes behov for å slippe billig”

Pensjonert lagdommer Iver Huitfeldt skriver i dagens Klassekampen at Solbergregjeringens foreslåtte rusreform “seilte under falskt flagg – i realiteten ivaretok den elitebrukernes behov for å slippe billig.”

den nå forkastede rusreform hadde store logiske brister og var langt fra «human»

Videre skriver den tidligere lagdommeren at “den nå forkastede rusreform hadde store logiske brister og var langt fra «human». Straffri besittelse av en viss mengde innebar aksept av narkotika, det motsatte av forebygging.”

Til innvendingen om at avkriminalisering må gjelde for alle av hensyn til likhet for loven, kommenterer Huitfeldt følgende:

 “det er ikke grunnlovsstridig å være mild mot noen basert på sosialpolitiske kriterier. Det er lett å se den faktiske forskjellen på en taper-bruker – sosialt marginaliserte rusavhengige i behov av langvarig hjelp/behandling – og en elite-bruker – partneren i advokatfirmaet Prokuratorknep, som lever et normalt liv og fullstendig vil avvise å behov for hjelp/behandling.”

Og videre: “Når faktum er forskjellig, kan lovgiverskjønnet skille mellom dem også i straffelovgivningen – det er elementær juss at ulike tilfelle kan behandles ulikt. Og det er OK å være liberal med hvem som er i gruppen hjelpetrengende. Brukerrom-loven gir straffrihet for «mennesker med langvarig narkotikaavhengighet». Denne positive diskrimineringen er opplagt ikke i strid med Grunnloven.”

det er elementær juss at ulike tilfelle kan behandles ulikt

Huitfeldt påpeker også at grunnen til at regjeringspartiene stemte ned forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å sikre “sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige”, var denne sanksjonsløse modellen ville redusere antallet overdosedødsfall, noe reformforslaget heller ikke hevdet. I så tilfelle ville en ventet at regjeringspartiene hadde inngått et forlik for å redde liv.

Avslutningsvis påpeker den tidligere lagdommeren den positive utviklingen i rettsapparatet dte siste året der straffen for omsetning og oppbevaring av større mengder enn det anses å være “egen bruk” er på vei ned for rusavhengige. Dette er det bred politisk enighet om i Stortinget, men var altså ikke det reformforslaget gikk ut på.

 

Se også

6 PROBLEMER MED FORSLAGET TIL RUSREFORM

Sentrale samfunnsinstituasjoner innen rettsvesen og helsevesen – som RiksadvokatenDet nasjonale statsadvokatembetetFolkehelseinstituttet og Legeforeningen – er sterkt kritisk til Rusreformutvalgets forslag  i sine høringssvar.

Vi har her trukket frem sitater fra disse høringssvarene som illustrerer 6 sentrale problemer med forslaget.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com