fbpx

Trondheim: Frykter for de unge – det har aldri vært så ille som nå

Trondheim: Frykter for de unge – det har aldri vært så ille som nå

Adresseavisen har snakket med en rusbruker i Trondheims rusmiljø som kan fortelle at både brukere og selgere blir stadig yngre:

– Det er unge, pene jenter uten ei kvise som dukker opp. Jeg kan stikke innom en bekjent i miljøet, og så plutselig sitter det en ruset unge i sofaen.

På spørsmål om også selgerne nå er yngre, svarer hun bekreftende:

– Ja, noen er så små at du bare kan løfte dem etter ryggsekken.

Om årsaken til utviklingen, kommenterer “Ida”:

– Det virker ikke som om det er så mye forebyggende arbeid i politiet som det var før. De banker ikke så ofte på døra.

Adresseavisen viser tall og grafer som illustrerer det “Ida” sier: Ulike former for narkotikalovbrudd har falt med 40-70% i Trondheim de siste årene.

Og det er ifølge Avsnittsleder for spesialisert etterforskning i Trøndelag politidistrikt, John Torger Konstad, ikke at det brukes mindre narkotika i byen:

– Politiet har mindre fokus på denne type overtredelser som følge av prioriteringer gjennom flere år. Det er i tillegg åpenbart at Riksadvokatens brev av 9. april har bidratt til å skape usikkerhet både blant polititjenestepersoner og påtaleansatte i politiet. Det blir derfor gjennomført færre ransakinger i saker hvor det er grunnlag for dette, og det opprettes færre anmeldelser, mener han.

– Inntrykket vi sitter med er at både yngre og voksne bruker mer narkotika, eller har brukt narkotika. Jeg sitter også med et inntrykk av at svært unge mennesker tror det er lovlig. Det tror jeg kommer som en følge av «legaliseringsdebatten» som er i samfunnet, forklarer han videre.

Og denne utviklingen har også negative konsekvenser på andre områder:

– Det er en kjent sak at ulovlig omsetning av narkotika også betyr omsetning av stjålet gods. Dermed har politiet også dårligere betingelser for å avdekke slik vinningskriminalitet enn tidligere, sier han.

Ida kan videre fortelle Adresseavisen at det er mye våpen i omløp, også blant unge. Konstad bekrefter også dette:

– Vi har hatt flere tilfeller av svært voldelige oppgjør med skytevåpen og stikkvåpen i disse miljøene, spesielt det siste året. Oppgjørene betrakter vi som forsøk på å inndrive gjeld for kjøp av narkotika.

 

Se også

Psykiatrisk ungdomsteam i Trondheim advarer om økende narkotikabruk blant ungdom

Psykiatrisk ungdomsteam ved St. Olavs hospital ser nå konsekvensene av det de oppfatter som økt tilgjengelighet på narkotika blant ungdom.

Troms: “Narkobølge blant unge”

Folkebladet i Troms skriver den 26. juli at “Vorspiel, fester og nachspiel med alt fra hasj, kokain til amfetamin har blitt langt mer normalisert og akseptert blant unge.”

Telemarksavisa: Narkotikabruk blant ungdom helt ned i 12-årsalderen har eksplodert

Telemarksavisa melder den 17. juni om eksplosjon i narkotikabruk blant ungdom helt ned i 12-årsalderen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com