fbpx

«Trumps narkotikastrategi i Afghanistan som å spille ‘whack-a-mole’»

«Trumps narkotikastrategi i Afghanistan som å spille ‘whack-a-mole’»

Søndag bombet amerikanske fly 10 heroinlaboratorier i Afghanistan. Operasjonen er et ledd i en ny strategi der luftvåpenet settes inn i offensive operasjoner og ikke bare for å beskytte allierte bakkestyrker. Opiumproduksjonen har økt med 87% i Afghanistan det siste året.

«narkotika er sentralt i den politiske økonomien i Afghanistan, for dem som regjerer og for dem som vil overta makten»

 

Eksperter på situasjonen i Afghanistan uttaler til Reuters at operasjonen vil ha liten effekt da det bare vil ta 3-4 dager å bygge opp igjen “laboratoriene”.  Andre påpeker at den nye amerikanske politikken risikerer å vende store deler av befolkningen mot den afghanske regjeringen.

 

Mohammad Nabi, en opiumbonde i Nad Ali-distriktet uttaler til nyhetsbyrået:

 

«Taliban vil ikke rammes så hardt av dette som folk flest. Bøndene dyrker ikke opium for moro skyld. Hvis fabrikkene er stengte og selskapene vekke, hvordan skal de skaffe mat til familiene sine?»

 

Direktør Orzala Nemat ved det Kabul-baserte Afghanistan Research and Evaluation Unit somarbeider med å analysere narkotikaindustrien i landet, uttaler til Reuters:

 

«Alt dette har vært prøvd før og har ikke produsert effektive resultater. Hvis det hadde det, hadde vi ikke vært der vi er nå.»

 

En annen analytiker påpeker at strategien er et forgjeves «whack-a-mole»-spill.

 

Se også: Seks tiltak mot narkovolden

 

Ytterligere en analytiker påpeker til Reuters at «narkotika er sentralt i den politiske økonomien i Afghanistan, for dem som regjerer og for dem som vil overta makten».

 

Tall fra Verdensbanken viser at den afghanske økonomien er i beskjeden vekst, men at denne tendensen mer enn oppveies av befolkningsveksten. Dette fører til at mange i rurale strøk ikke har andre utveier enn å dyrke opiumvalmuer.

 

Opiumbonde Haji Daoud i Helmand sier det slik:

 

«Myndighetene må skaffe folk arbeid så de kan forsørge familiene sine. De må sørge for sikkerhet og infrastruktur».

 

Se også: Hvordan redusere kokainproduksjonen i Colombia?

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com