fbpx

Tvillingstudie: Moderat cannabisbruk i ungdommen påvirker kognitive evner

Tvillingstudie: Moderat cannabisbruk i ungdommen påvirker kognitive evner

Forskere fra University of Colorado School of Medicine har studert effekten av tidlig cannabisbruk på kognitive evner hos tvillingpar. 

tidlig debut og hyppigere bruk av cannabis hang sammen med dårligere kognitiv ytelse, og spesielt verbal hukommelse

Formålet var å kunne bedre isolere effekten av cannabisbruk fra andre faktorer som kan påvirke den kognitive funksjonen, som genetiske faktorer, eller miljømessige som sosioøkonomisk status og foreldreadferd.

Forskerne tok for seg et utvalg på 1192 ungdommer fra 596 familier. Cannabisbruken ble anslått ut fra kliniske intervjuer mens de kognitive evnene ble analysert gjennom et sett av nevropsykologiske tester.

Resultatene viste at tidlig debut og hyppigere bruk av cannabis hang sammen med dårligere kognitiv ytelse, og spesielt verbal hukommelse. Etter å ha kontrollert for familiefaktorer og alkoholbruk, viste fremdeles resultatene at svak verbal hukommelse hang sammen med høyere livstidsbruk, tidlig debut og høyere bruk siste 6 måneder.

 

Forskning og statistikk om ungdom og cannabis

Studie: Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling

Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling viser canadisk studie.

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

En studie publisert denne uken i The Lancet av 900 psykosepasienter rundt i Europa indikerer at risikoen for å utvikle psykose øker kraftig ved jevnlig bruk av cannabis og spesielt ved bruk av høypotent cannabis. 

Studie: Et par gangers cannabisbruk kan endre unge hjerner

Det har etterhvert vært utført mye forskning på hvordan langvarig cannabisbruk blant unge kan føre til mentale skader eller kognitive begrensninger. Men få studier har sett på effekten av de første gangers bruk. 

Cannabisbruk i puberteten et eksperiment som kan svekke evnen til livsmestring

Akersposten.no har snakket med overlege Merete Vevelstad ved Oslo Universitetssykehus om ungdom og hasjrøyking. Vevelstad har doktorgrad på nye psykoaktive stoffer (NPS). Fra intervjuet:

Studie: Cannabisavholdenhet bedrer hukommelsen

En studie nylig publisert i Journal of Clinical Psychiatry har sett nærmere på årsaksforholdene knyttet til noe flere studier har funnet: unge cannabisbrukere har dårligere nevrokognitiv kapasitet. Er det cannabisbruken som fører til kognitive problemer, eller er det ungdom med slike problemer som lettere begynner å bruke…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com