fbpx

Undersøkelse: 1 av 4 cannabisbrukere i delstater som har legalisert bruker på jobben

Undersøkelse: 1 av 4 cannabisbrukere i delstater som har legalisert bruker på jobben

Intervjuer med 900 cannabisbrukere i tre legaliseringsstater viser at 23% har brukt cannabis på jobb “flere eller mange ganger” de siste 12 måneder.

Markedskommunikasjonsselskapet Quinn Thomas med kontorer i Seattle og Portland har publisert raporten Cannabis next door: A profile of the consumers driving an industry. Undersøkelsen er basert på intervjuer med 900 cannabisbrukere, fordelt på 300 i tre av delstatene som har legalisert cannabis til rekreasjonsbruk: Washington, Oregon og Colorado.

De fattigste bruker mest

Undersøkelsen viser at cannabisbruk har blitt mainstream, den gjennomsnittlige bruker har inntekt og utdanningsnivå på nivå med den gjennomsnittlige innbygger. Men mengden bruk varierer med inntekt: I gruppen med lavest årsinntekt (under 25 000 dollar) bruker en fjerdedel mer enn 500 dollar årlig på cannabis, mens en avtagende andel i høyere inntektsgrupper bruker så mye på cannabis. 35% av “hyppige brukere” tilhører den laveste inntektsgruppen mens den ugjør kun 11% av de som anser seg som “sjeldne cannabisbrukere”.

pris var den viktigste faktoren ved kjøp av cannabis, mens styrke (THC-innhold) var den nest viktigste

Undersøkelsen viser videre at brukerne peker på pris som den viktigste faktoren ved kjøp av cannabis, mens styrke (THC-innhold) var den nest viktigste. Noe som ikke er overraskende gitt at de som bruker mest cannabis er gruppen med lavest inntekt.

Bruken økt etter legaliseringen

Undersøkelsen konkluderer med at cannabisbruken har økt i de tre delstatene etter legaliseringen. I Washington oppga 44% at de nå bruker “daglig eller flere ganger uken” mens kun 36% oppga at de gjorde dette før legaliseringen. I Oregon var andelen av disse hyppige brukerne nå på 52% mens den før legaliseringen var på 36%. I Colorado var andelen i denne undersøkelsen uendret på 46%.

1 av 4 bruker på jobben

23% oppgir at de de siste 12 måneder har brukt cannabis på jobben “noen eller mange ganger”, mens 3% hevder de har gjort det én gang. De tilsvarende tallene for å ha brukt cannabis like før man skal starte jobben var på henholdsvis 24% og 4%. (Prosentene gjelder de 500 i utvalget som oppga å være i arbeid).

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com