fbpx

Undersøkelse: Cannabisbrukere i Canada vil øke med 50% etter legalisering

Undersøkelse: Cannabisbrukere i Canada vil øke med 50% etter legalisering

Forskere basert i Sudbury, Ontario har intervjuet 5000 tilfeldig utvalgte canadiere om sine cannabisvaner og eventuelle planer i forbindelse med den forestående cannabislegalisering neste år i Canada.

39% av deltakerne i undersøkelsen bekreftet at de ville bruke cannabis når legaliseringen er et faktum. Canada er blant landene med mest utbredt cannabisbruk på verdensbasis, vel 26% av befolkningen, 7,5 millioner innbyggere, bruker cannabis i dag.

 

Denne studien indikerer altså en økning av brukere på 50%. Studien sier naturlig nok ikke noe om omfanget av bruken for denne nye brukergruppen, mange vil selvsagt prøve en gang eller to og la det være med det.

 

Karrie-Ann Jones som leder arbeidet med Community Drug Strategy ved Sudbury and District Health Unit, uttaler i forbindelse med studien:

 

“Vi vet at det er risiko forbudet med cannabis. Det spenner fra det kognitive, minne, koordinering, redusert persepsjon og ulykker. […] Vi vet at vi er i ukjent farvann og vi har i våre samtaler med helsedepartementet gitt uttrykk for at det er svært viktig med mer investering i forskning på kort- og langsiktige helseeffekter av cannabisbruk.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com