fbpx

UNGASS bekrefter en pågående stille revolusjon i FNs narkotikapolitikk

UNGASS bekrefter en pågående stille revolusjon i FNs narkotikapolitikk

Etter nærmere tre års forarbeid vedtok UNGASS-konferansen i New York den 19. april enstemmig et sluttdokument. Teksten er skrevet på «FN-sk» og er ikke spesielt lett tilgjengelig. Men den representerer en stille revolusjon i den globale narkotikapolitikken.
 

  • Sluttdokumentet fra UNGASS2016 er en lang og meget allsidig meny for en effektiv og kunnskapsbasert narkotikapolitikk.
  • Medlemslandene markerer med UNGASS enighet om en lang rekke viktige narkotikapolitiske strategier og tiltak.
  • Dokumentet og debatten i New York har flyttet narkotikadebatten i FN mange steg i riktig retning. Det markerer en at det har skjedd stille revolusjon over 10-20 år.
  • Med dette dokumentet er det ikke grunnlag for å kalle FNs holdning «krig mot narkotika», i den grad det har vært grunnlag for dette tidligere.
  • Nå er det handling som teller. De færreste land, om noen, har tatt i bruk de mest effektive tiltakene for å redusere narkotikaproblemene.
  • FNs tre narkotikakonvensjoner skal fortsatt være grunnmuren i det globale narkotikasamarbeidet gjennom FN. Legaliseringsinitiativer fra noen land fikk liten respons.
  • UNGASS har slått fast at landene har stor handlefrihet innenfor rammene av konvensjonene, langt større enn det de fleste land tar i bruk i dag.
  • De tre årene fram mot neste FN-toppmøte i 2019 må brukes til å gjennomføre tiltak lokalt og nasjonalt. Uten handling, ingen resultater.
  • Noen land vil føre en politikk som utfordrer FN-konvensjonene, men det er foreløpig uklart hva de vil gjøre og hvordan FN-systemet vil reagere.

 Les en oppsummering av de politiske resultatene av UNGASS-prosessen her

 

FN er et 70 år gammelt system for å finne kompromisser mellom nesten 200 land som har mange motstridende interesser. Det er ikke bare enkelt. Resultatet blir ofte dokumenter der alle er passe fornøyd, eller misfornøyd, og alle har meninger om hvordan det kunne vært bedre. Men når man først blir enige, kan slike FN-dokumenter ha stor symbolsk verdi fordi de, tross svakheter, representerer noe som alle verdens land har blitt enige om.

 

Så også i tilfellet med UNGASS. Bak den lange tittelen «Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem» og en 24 siders tekst på komplisert diplomatspråk finner man en enighet som har stor betydning. FNs medlemsland har flyttet narkotikadebatten mange steg framover. Det oppsiktsvekkende er alt man har blitt enige om i UNGASS, ikke hva man fortsatt strides om.

 

Sammenlignet med 20 og 30 år tilbake har det skjedd en «stille revolusjon». Man snakker om narkotikaproblemer og hva som kan gjøres for å redusere dem, på en helt annen måte enn tidligere. «A world apart» var uttrykket som ble brukt av en representant som også hadde vært på UNGASS-konferansen for 20 år siden. Dermed ikke sagt at de praktiske handlingene i hvert enkelt land har forandret seg like mye. Disse er mer bestemt av politiske realiteter i de enkelte land enn av hva som blir diskutert i FN.

 

Men ordene må ofte komme før handling. Endret forståelse og endret språk gir i neste omgang mulighet for endring også i praktisk politikk. Dette var da også hovedpoenget i innlegget som undertegnede holdt i hovedforsamlingen i New York den 21. april: Nå har vi nok ord. Vi har nok gode ideer og mulige tiltak. Nå må noe skje i praksis. Reis hjem og plukk noen av de mest effektive tiltakene fra UNGASS-dokumentet og sett ressurser og politisk vilje inn i gjennomføringen!

 

Action Now! Dette var da også hovedutfordringen som et globalt nettverk av over 300 frivillige organisasjoner presenterte for UNGASS-deltakerne i New York. Du kan lese dokumentet her. I oppropet sies det at tre nye år med brytekamp om ord og setninger fram til neste FN-møte i 2019, er helt bortkastet. Det er bare handling, lokalt og nasjonalt, som vil gjøre en forskjell og som kan bety at vi har resultater å vise til i 2019.

 

«Det er ikke sant at alt er prøvd og ingenting virker i narkotikapolitikken. Det finnes mange tiltak som virker. Problemet er at altfor mange land har latt være å bruke altfor mange av de effektive tiltakene. UNGASS2016 må bli vendepunktet, der vi begynner å gjøre ord om til handling. Sluttdokumentet anviser hvordan verdens land kan utvikle en bred, balansert og effektiv narkotikastrategi», heter det i oppropet.

 

 Her ligger oppropet «Action. Now. That will make a difference»

Her kan du lese mer om hva UNGASS var og hvordan det hele foregikk

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com